VOOR EEN LIMBURG ZONDER GENDERKLOOF
Slide background

MISSIE / VISIE / STRATEGIE

Missie
Kracht door samenwerking, diversiteit in haar netwerk en solidariteit tussen vrouwen; FAM! maakt een verschil.

Visie
FAM! wordt geïnspireerd door een samenleving waarin vrouwen hun kwaliteiten optimaal inzetten; Een samenleving die dit erkent en haar beleid hierop toespitst.
Dit schept een klimaat waarin elke persoon, man en vrouw, een optimale bijdrage levert aan onze samenleving.

Doelstelling
Om deze samenleving mede vorm te geven stelt FAM! zich ten doel de economische, sociale, maatschappelijke en politieke participatie van vrouwen te stimuleren opdat mannen en vrouwen een gelijke positie in onze samenleving kunnen innemen.

Strategie
FAM! kiest hierbij de weg van maximale arbeidsparticipatie; immers maximale arbeidsparticipatie is de voorwaarde voor economische zelfstandigheid en leidt naar maatschappelijke participatie. Arbeidsparticipatie is niet langer een keuzevrijheid noch vrijblijvend.

Kernwaarden
Economische zelfstandigheid
Gelijkwaardigheid                                                               
Veiligheid
Respect voor verschillen

MEERJARENBELEIDSPLAN 2017 - 2020

Het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 is het resultaat van een interactief proces, waarin de belangrijkste keuzes voor 2017 - 2020 zijn vastgelegd. Voor de totstandkoming van dit Meerjarenbeleidsplan heeft het bestuur dankbaar gebruik gemaakt van de dialoog met de verschillende doelgroepen en ketenpartners middels o.a. themabijeenkomsten en expertmeetings

Op basis van de input uit deze bijeenkomsten en onze visie op sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkelingen hebben we bepaald aan welke vraagstukken FAM! kan bijdragen aan oplossingen en waar de accenten voor deze beleidsperiode liggen.

Klik hier voor de digitale versie

CONTACT
Ons bezoek- en postadres is:
Produktieweg 1
6045JC Roermond

Tel: 0475-332491
Mail: info@famnetwerk.nl

GEOPEND
Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur.

Op woensdagen en ná 13.00 op de andere dagen, zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur.