VOOR EEN LIMBURG ZONDER GENDERKLOOF
Slide background

Waarom deze rubriek?


We willen vrouwen uit Limburg een podium bieden. Vaak wordt er automatisch naar mannen gekeken als er een persoon wordt gezocht die een bepaalde voorbeeldfunctie vervult. Echter zijn er ook legio vrouwelijke rolmodellen! Zij zijn alleen niet altijd goed zichtbaar. Hoog tijd om hen voor het voetlicht te zetten en iedereen, van jong tot oud, te laten zien dat Limburg rijk is aan talloze krachtige vrouwelijke rolmodellen!
We vinden het belangrijk dat thema’s over gendergelijkwaardigheid, gelijke kansen, oorzaken, positieve ontwikkelingen, stereotypering, dilemma’s, gendergap in de medische zorg en bias zichtbaar en gebundeld worden. Wij willen ons als expertise centrum vrouwenvraagstukken inzetten om hier aandacht voor te vragen.
#agendering #bewustwording #rolmodellen #genderstereotypering #gendergap #loonkloof       

Waarom vinden wij dit belangrijk?

Vrouwen hebben een hoger risico op armoede dan mannen. Vrouwen zijn de afgelopen decennia meer gaan studeren, werken en verdienen, maar bij de rolverdeling thuis nemen ze nog altijd vaker dan mannen de zorgtaken op zich. Zodra er zorgtaken komen, gaat de vrouw doorgaans iets minder werken en meer voor de kinderen zorgen. Ook bij mantelzorg wordt vaker naar de vrouw gekeken. Bij de keuze speelt het inkomen vaak een belangrijke rol: wie het minst inbrengt, gaat minder werken. Dat kost het minste geld.

Wat maakt vrouwen kwetsbaarder voor armoede?

De meerderheid van de armen, ook wereldwijd zijn vrouwen. Wereldwijd bestaat er een loonkloof tussen mannen en vrouwen. De economische crisis van de voorbije jaren: vrouwen hadden al meer dan mannen te maken met werkloosheid, precaire banen en lage lonen – door de besparingen op de sociale toelagen en de bezuinigingen op de basisvoorzieningen wordt de ongelijkheid nog groter. Er is niet alleen een genderkloof wereldwijd wat betreft het aantal betaald werkenden, maar ook in verdeling van de arbeid. Het gros van deeltijdse arbeid wordt door vrouwen ingevuld. In rijkere landen is dat 3 op 4. Vrouwen onderbreken ook vaker hun loopbaan wat gevolgen heeft voor het opbouwen van sociale rechten (werkloosheidsuitkering, pensioen, ...) en in het verdere verloop van hun carrière (minder promotiekansen, ...).

Oorzaken

Het alleen komen te staan (bv. scheiding) na een relatie/huwelijk waarin een vrouw economisch afhankelijk is geweest. En door de loonkloof en een onvolledige arbeidsloopbaan als gevolg van de zorg voor de kinderen/familie/... komen door ons pensioenstelsel veel vrouwen in armoede terecht zodra ze op pensioenleeftijd komen. Oudere alleenstaande vrouwen zijn dan ook het meest kwetsbaar voor armoede. 

Ook alleenstaande ouders (en alleenstaande moeders maken nog steeds het merendeel uit van deze groep) lopen een verhoogd risico. Bij hen speelt de moeilijke combinatie arbeid-gezin nog extra. Maar ook thuisblijvende gehuwde vrouwen leven soms (verborgen) in bestaansonzekerheid. Tweeverdieners met  dubbele inkomens vormt ondertussen de gemiddelde welvaartsnorm. Er zijn steeds minder huisvrouwen zonder eigen inkomen of uitkering, en dit zijn vooral laaggeschoolde vrouwen. Voor deze vrouwen wegen de voordelen van een job vaak niet op tegen het combineren van arbeid en zorgtaken, de werkloosheidsval.

Hun scholing, werkervaring en economische afhankelijkheid van hun man maakt hen kwetsbaar om in armoede te belanden. Vrouwen hebben vaak minder toegang tot financiële bronnen zoals leningen.

Veel van bovenstaande punten worden beïnvloed door traditionele rolpatronen i.v.m. arbeid en zorg.

Middels deze rubriek willen we hier op een positieve manier aandacht voor vragen.

Onze tekstschrijfster en interviewster willen we graag even voorstellen:


Tekstschrijfster en interviewer Sylvia Beugelsdijk

Ik ben Sylvia Beugelsdijk-Franssen uit Herkenbosch. Ik werk bij mijn eigen tekstbureau PuntKomma. Je raadt het misschien al: als tekstschrijver. Schrijven doe ik dan ook het liefst. De hele dag door. Blogs, websiteteksten, uitnodigingen, nieuwsbrieven, persberichten, flyer- of brochureteksten. You name it of ik schrijf het.

 

 
Waar ik het allermeest voor warm loop, is het schrijven van artikelen en columns. Hierbij heb ik van A tot en met Z de regie in handen. Ik bepaal wat ik aan het papier toevertrouw en hoe. Nou ja, bij artikelen heeft de persoon over wie of de organisatie waarover ik schrijf natuurlijk ook iets in de melk te brokkelen – het moet juist verwoord zijn – maar verder is het up to me. Heerlijk om te doen. Sinds kort ben ik gevraagd om voor Stichting FAM! artikelen te schrijven voor de rubriek ‘Limburgers aan het woord’. Hier hoefde ik niet lang over na te denken. Ik verbind me graag aan dit kenniscentrum voor vrouwenzaken dat staat voor economische zelfstandigheid, gelijkwaardigheid en veiligheid.POPULAIR

 

Haar stem klinkt als muziek in de oren. Toch is Kirsten Paulus absoluut geen nachtegaal, vertrouwde ze me toe. Als kleine meid van 8 jaar wist zij al dat ze nieuwslezeres wilde worden. Kleine Kirsten vertelde tijdens lange toiletbezoeken aan de wandtegeltjes het nieuws van die dag.

De ooit o zo verlegen bindster van bloemen is nu sinds jaar en dag een verbindster van mensen. Aangenaam: Agnes Stijnen. Overal waar je komt of kijkt, is de 60-jarige Melickse. Voor de camera, met een microfoon in de hand, als zelfstandig trouwambtenaar, als vrijwilliger bij Brownies & downieS, als lachyoga-coach.
En dan zijn we er nog niet. Ze vindt het heerlijk om mensen te verbinden. Of het nu in de echt is of tot pas geleden de gasten met uiteenlopende onderwerpen op de bank van Sjpek mit Eier. Dat is Agnes op haar best.

Onze nieuwsbrief is weer uit. Met tips van 'working moms', rolmodellen aan het woord, een interactieve workshop, het magazine over de Gezonde basisschool en meer.

>>> Lees hier de nieuwsbrief

Met een goede eerste indruk leg je de basis voor je loopbaan en creëer je kansen. Een (gratis) interactieve workshop, waarin je leert

- welke eerste indruk jij maakt
- hoe je op een juiste manier zichtbaar wordt
- hoe je serieus genomen wordt.

De gezondheidszorg is van oudsher op het mannenlichaam gebaseerd en vrouwen - maar ook mannen - ondervinden hier nadelen van. Want mannen en vrouwen hebben vele overeenkomsten, maar verschillen ook in vele opzichten van elkaar: biologisch, psychisch, sociaal en cultureel.

 


Als kandidaat Europese verkiezingen behaalde Catharina Rinzema vorig jaar ruim 15.000 voorkeursstemmen.  Jonge vrouwen vertelden haar vaak dat zij niet weten hoe ze een gezin en een carrière kunnen combineren.

En nu in Corona tijd is dat een extra uitdaging! Productief thuiswerken, een liefdevolle moeder zijn en óók nog je relatie goed houden? In de reeks ‘Working moms’ geeft ze het woord aan inspirerende vrouwen.

Lees onderstaande interviews.

Fotograaf Anne van Zantwijk

In 2015 ging in Parkstad de Gezonde Basisschool van de Toekomst van start. Waar deze ontwikkeling aanvankelijk beperkt bleef tot de regio Parkstad, krijgt de opschaling in heel Limburg en zelfs buiten limburg nu steeds meer gestalte.


De landelijke aandacht komt ondermeer tot uiting in de directe betrokkenheid van de ministeries van VWS en OC&W.


Er is een onoverzichtelijke hoop aan informatie op ontelbaar verschillende websites en social media over hoe deze bizarre tijd het beste door te komen. Om hier een beetje structuur in aan te brengen, hierbij overzicht van gratis tips en ideeën.

Kweekvijvertrajecten 2019

TWEETS

CONTACT
Ons bezoek- en postadres is:
Produktieweg 1
6045JC Roermond

Tel: 0475-332491
Mail: info@famnetwerk.nl

GEOPEND
Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur.

Op woensdagen en ná 13.00 op de andere dagen, zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur.