VOOR EEN LIMBURG ZONDER GENDERKLOOF
Slide background

Waarom deze rubriek?


We willen vrouwen uit Limburg een podium bieden. Vaak wordt er automatisch naar mannen gekeken als er een persoon wordt gezocht die een bepaalde voorbeeldfunctie vervult. Echter zijn er ook legio vrouwelijke rolmodellen! Zij zijn alleen niet altijd goed zichtbaar. Hoog tijd om hen voor het voetlicht te zetten en iedereen, van jong tot oud, te laten zien dat Limburg rijk is aan talloze krachtige vrouwelijke rolmodellen!
We vinden het belangrijk dat thema’s over gendergelijkwaardigheid, gelijke kansen, oorzaken, positieve ontwikkelingen, stereotypering, dilemma’s, gendergap in de medische zorg en bias zichtbaar en gebundeld worden. Wij willen ons als expertise centrum vrouwenvraagstukken inzetten om hier aandacht voor te vragen.
#agendering #bewustwording #rolmodellen #genderstereotypering #gendergap #loonkloof       

Waarom vinden wij dit belangrijk?

Vrouwen hebben een hoger risico op armoede dan mannen. Vrouwen zijn de afgelopen decennia meer gaan studeren, werken en verdienen, maar bij de rolverdeling thuis nemen ze nog altijd vaker dan mannen de zorgtaken op zich. Zodra er zorgtaken komen, gaat de vrouw doorgaans iets minder werken en meer voor de kinderen zorgen. Ook bij mantelzorg wordt vaker naar de vrouw gekeken. Bij de keuze speelt het inkomen vaak een belangrijke rol: wie het minst inbrengt, gaat minder werken. Dat kost het minste geld.

Wat maakt vrouwen kwetsbaarder voor armoede?

De meerderheid van de armen, ook wereldwijd zijn vrouwen. Wereldwijd bestaat er een loonkloof tussen mannen en vrouwen. De economische crisis van de voorbije jaren: vrouwen hadden al meer dan mannen te maken met werkloosheid, precaire banen en lage lonen – door de besparingen op de sociale toelagen en de bezuinigingen op de basisvoorzieningen wordt de ongelijkheid nog groter. Er is niet alleen een genderkloof wereldwijd wat betreft het aantal betaald werkenden, maar ook in verdeling van de arbeid. Het gros van deeltijdse arbeid wordt door vrouwen ingevuld. In rijkere landen is dat 3 op 4. Vrouwen onderbreken ook vaker hun loopbaan wat gevolgen heeft voor het opbouwen van sociale rechten (werkloosheidsuitkering, pensioen, ...) en in het verdere verloop van hun carrière (minder promotiekansen, ...).

Oorzaken

Het alleen komen te staan (bv. scheiding) na een relatie/huwelijk waarin een vrouw economisch afhankelijk is geweest. En door de loonkloof en een onvolledige arbeidsloopbaan als gevolg van de zorg voor de kinderen/familie/... komen door ons pensioenstelsel veel vrouwen in armoede terecht zodra ze op pensioenleeftijd komen. Oudere alleenstaande vrouwen zijn dan ook het meest kwetsbaar voor armoede. 

Ook alleenstaande ouders (en alleenstaande moeders maken nog steeds het merendeel uit van deze groep) lopen een verhoogd risico. Bij hen speelt de moeilijke combinatie arbeid-gezin nog extra. Maar ook thuisblijvende gehuwde vrouwen leven soms (verborgen) in bestaansonzekerheid. Tweeverdieners met  dubbele inkomens vormt ondertussen de gemiddelde welvaartsnorm. Er zijn steeds minder huisvrouwen zonder eigen inkomen of uitkering, en dit zijn vooral laaggeschoolde vrouwen. Voor deze vrouwen wegen de voordelen van een job vaak niet op tegen het combineren van arbeid en zorgtaken, de werkloosheidsval.

Hun scholing, werkervaring en economische afhankelijkheid van hun man maakt hen kwetsbaar om in armoede te belanden. Vrouwen hebben vaak minder toegang tot financiële bronnen zoals leningen.

Veel van bovenstaande punten worden beïnvloed door traditionele rolpatronen i.v.m. arbeid en zorg.

Middels deze rubriek willen we hier op een positieve manier aandacht voor vragen.

Onze tekstschrijfster en interviewster willen we graag even voorstellen:


Tekstschrijfster en interviewer Sylvia Beugelsdijk

Ik ben Sylvia Beugelsdijk-Franssen uit Herkenbosch. Ik werk bij mijn eigen tekstbureau PuntKomma. Je raadt het misschien al: als tekstschrijver. Schrijven doe ik dan ook het liefst. De hele dag door. Blogs, websiteteksten, uitnodigingen, nieuwsbrieven, persberichten, flyer- of brochureteksten. You name it of ik schrijf het.

 

 
Waar ik het allermeest voor warm loop, is het schrijven van artikelen en columns. Hierbij heb ik van A tot en met Z de regie in handen. Ik bepaal wat ik aan het papier toevertrouw en hoe. Nou ja, bij artikelen heeft de persoon over wie of de organisatie waarover ik schrijf natuurlijk ook iets in de melk te brokkelen – het moet juist verwoord zijn – maar verder is het up to me. Heerlijk om te doen. Sinds kort ben ik gevraagd om voor Stichting FAM! artikelen te schrijven voor de rubriek ‘Limburgers aan het woord’. Hier hoefde ik niet lang over na te denken. Ik verbind me graag aan dit kenniscentrum voor vrouwenzaken dat staat voor economische zelfstandigheid, gelijkwaardigheid en veiligheid.POPULAIR

Er is een onoverzichtelijke hoop aan informatie op ontelbaar verschillende websites en social media over hoe deze bizarre tijd het beste door te komen. Om hier een beetje structuur in aan te brengen, hierbij overzicht van gratis tips en ideeën.

Misschien denken sommigen van wel, maar Stichting FAM! heeft zeker niet uitsluitend vrouwen in haar netwerk. Ook genoeg mannen maken er deel van uit.

Een van hen is Michel van Smoorenburg, senior arbeidsmarktadviseur bij UWV. Hij is al zo’n 10 jaar een graag geziene gast bij FAM! Michel doet met plezier uit de doeken hoe het zit met de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt.

We verzamelen tips en informatie om ouders te helpen om hun kinderen bezig te houden. Thuiswerken, de kinderen bezig houden en ook nog onderwijs geven, het is een hele uitdaging. Wie heeft er nog handige tips over onderwijs, knutselen etc. Laat het ons alsjeblieft weten dan voegen wij dit bij elkaar en kunnen we het gaan delen met iedereen. #coronahulp #voorouders #famnetwerk

We mogen terugkijken op een succesvolle bijeenkomst. Onze belofte ‘vandaag zetten wij vrouwen in hun kracht’ hebben we meer dan waar kunnen maken.

 

Op zondag 8 maart, internationale vrouwendag, was Marijke Sniekers te gast bij het L1 radioprogramma De Stemming. Marijke sprak over haar onderzoek naar het leven van jonge moeders. Ze ging hierover in gesprek met Simone Knops, jeugdconsulente bij het expertiseteam van gemeente Heerlen, die sprak over het Jonge Ouders Project (JOP). 

 

Binnen de Nationale Politie bestaan tien eenheden waarvan Limburg er een is. Ingrid Schäfer-Poels (43) is politiechef van Eenheid Limburg, zeg maar van Eijsden tot de Mookerheide, en is eindverantwoordelijk voor het politiewerk van ruim 3.000 medewerkers.

Beste deelnemers,

Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben wij besloten de bijeenkomst ‘Better an oops!, than a what if? van Ingeborg Dijkstra’, niet door te laten gaan. We bieden als alternatief de informatie over zichtbaarheid in de media op een later tijdstip digitaal aan. Excuses voor het ongemak.

 

Franca Zegers-van Berlo is 46 jaar. Zij sleutelt van jongs af aan al graag aan auto’s. Niet gek dus dat ze automonteur is geworden.

Sinds 2 jaar runt ze haar eigen garagebedrijf Autoservice Franca in Panningen.

Ondanks stereotyperingen over jonge moeders en moeilijkheden die zij ervaren, toont Marijke aan dat jonge moeders verantwoordelijkheid nemen. Ze schetst het beeld van zorgzame moeders, betrokken medewerkers en gemotiveerde studenten, die kinderopvang regelen met (groot)ouders en vrienden wanneer ze werken of studeren.

Antropoloog en bestuurslid van FAM!, Marijke Sniekers.

De samenleving houdt geen rekening met jonge moeders, dat is het grootste probleem voor jonge moeders. Een blik in de kinderwagen. Een blik op de jonge vrouw ernaast. En dan de opmerking: ‘Is die van jou? Jij bent er vroeg bij zeg’.

In mei van dit jaar zijn we gestart met weer een nieuw, jaarlijks terugkerend, kweekvijvertraject voor politica. Vanwege het overweldigende animo hebben we nog een tweede traject opgestart. In het tweede traject lag de focus minder op 'meer vrouwen in de politiek' en meer op empowerment.

 

Kweekvijvertrajecten 2019

TWEETS

CONTACT
Ons bezoek- en postadres is:
Produktieweg 1
6045JC Roermond

Tel: 0475-332491
Mail: info@famnetwerk.nl

GEOPEND
Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur.

Op woensdagen en ná 13.00 op de andere dagen, zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur.