VOOR EEN LIMBURG ZONDER GENDERKLOOF
Slide background

Waarom deze rubriek?


We willen vrouwen uit Limburg en thema's die vrouwen aangaan een podium bieden. Vaak wordt er automatisch naar mannen gekeken als er een persoon wordt gezocht die een bepaalde voorbeeldfunctie vervult. Echter zijn er ook legio vrouwelijke rolmodellen! Zij zijn alleen niet altijd goed zichtbaar. Hoog tijd om hen voor het voetlicht te zetten en iedereen, van jong tot oud, te laten zien dat Limburg rijk is aan talloze krachtige vrouwelijke rolmodellen!
We vinden het belangrijk dat thema’s over gendergelijkwaardigheid, gelijke kansen, oorzaken, positieve ontwikkelingen, stereotypering, dilemma’s, gendergap in de medische zorg en bias zichtbaar en gebundeld worden. Wij willen ons als expertise centrum vrouwenvraagstukken inzetten om hier aandacht voor te vragen.
#agendering #bewustwording #rolmodellen #genderstereotypering #gendergap #loonkloof       

Waarom vinden wij dit belangrijk?

Vrouwen hebben een hoger risico op armoede dan mannen. Vrouwen zijn de afgelopen decennia meer gaan studeren, werken en verdienen, maar bij de rolverdeling thuis nemen ze nog altijd vaker dan mannen de zorgtaken op zich. Zodra er zorgtaken komen, gaat de vrouw doorgaans iets minder werken en meer voor de kinderen zorgen. Ook bij mantelzorg wordt vaker naar de vrouw gekeken. Bij de keuze speelt het inkomen vaak een belangrijke rol: wie het minst inbrengt, gaat minder werken. Dat kost het minste geld.

Wat maakt vrouwen kwetsbaarder voor armoede?

De meerderheid van de armen, ook wereldwijd zijn vrouwen. Wereldwijd bestaat er een loonkloof tussen mannen en vrouwen. De economische crisis van de voorbije jaren: vrouwen hadden al meer dan mannen te maken met werkloosheid, precaire banen en lage lonen – door de besparingen op de sociale toelagen en de bezuinigingen op de basisvoorzieningen wordt de ongelijkheid nog groter. Er is niet alleen een genderkloof wereldwijd wat betreft het aantal betaald werkenden, maar ook in verdeling van de arbeid. Het gros van deeltijdse arbeid wordt door vrouwen ingevuld. In rijkere landen is dat 3 op 4. Vrouwen onderbreken ook vaker hun loopbaan wat gevolgen heeft voor het opbouwen van sociale rechten (werkloosheidsuitkering, pensioen, ...) en in het verdere verloop van hun carrière (minder promotiekansen, ...).

Oorzaken

Het alleen komen te staan (bv. scheiding) na een relatie/huwelijk waarin een vrouw economisch afhankelijk is geweest. En door de loonkloof en een onvolledige arbeidsloopbaan als gevolg van de zorg voor de kinderen/familie/... komen door ons pensioenstelsel veel vrouwen in armoede terecht zodra ze op pensioenleeftijd komen. Oudere alleenstaande vrouwen zijn dan ook het meest kwetsbaar voor armoede. 

Ook alleenstaande ouders (en alleenstaande moeders maken nog steeds het merendeel uit van deze groep) lopen een verhoogd risico. Bij hen speelt de moeilijke combinatie arbeid-gezin nog extra. Maar ook thuisblijvende gehuwde vrouwen leven soms (verborgen) in bestaansonzekerheid. Tweeverdieners met  dubbele inkomens vormt ondertussen de gemiddelde welvaartsnorm. Er zijn steeds minder huisvrouwen zonder eigen inkomen of uitkering, en dit zijn vooral laaggeschoolde vrouwen. Voor deze vrouwen wegen de voordelen van een job vaak niet op tegen het combineren van arbeid en zorgtaken, de werkloosheidsval.

Hun scholing, werkervaring en economische afhankelijkheid van hun man maakt hen kwetsbaar om in armoede te belanden. Vrouwen hebben vaak minder toegang tot financiële bronnen zoals leningen.

Veel van bovenstaande punten worden beïnvloed door traditionele rolpatronen i.v.m. arbeid en zorg.

Middels deze rubriek willen we hier op een positieve manier aandacht voor vragen.

Onze tekstschrijfster en interviewster willen we graag even voorstellen:


Tekstschrijfster en interviewer Sylvia Beugelsdijk

Ik ben Sylvia Beugelsdijk-Franssen uit Herkenbosch. Ik werk bij mijn eigen tekstbureau PuntKomma. Je raadt het misschien al: als tekstschrijver. Schrijven doe ik dan ook het liefst. De hele dag door. Blogs, websiteteksten, uitnodigingen, nieuwsbrieven, persberichten, flyer- of brochureteksten. You name it of ik schrijf het.

 

 
Waar ik het allermeest voor warm loop, is het schrijven van artikelen en columns. Hierbij heb ik van A tot en met Z de regie in handen. Ik bepaal wat ik aan het papier toevertrouw en hoe. Nou ja, bij artikelen heeft de persoon over wie of de organisatie waarover ik schrijf natuurlijk ook iets in de melk te brokkelen – het moet juist verwoord zijn – maar verder is het up to me. Heerlijk om te doen. Sinds kort ben ik gevraagd om voor Stichting FAM! artikelen te schrijven voor de rubriek ‘Limburgers aan het woord’. Hier hoefde ik niet lang over na te denken. Ik verbind me graag aan dit kenniscentrum voor vrouwenzaken dat staat voor economische zelfstandigheid, gelijkwaardigheid en veiligheid.POPULAIR

Al te ver vooruitkijken doet Souad Derkaoui (42) niet meer om teleurstellingen te voorkomen. Zij en haar man Mohamed hebben al heel wat voor de kiezen gehad. Twee babyzoontjes moeten begraven in 2002 en 2007 heeft veel somberheid met zich meegebracht… Maar vanaf augustus 2019 schijnt vooral weer de zon in huize Moulay Rchid-Derkaoui.
Hun twee Nederlandse pleegkindjes brengen een hoop vrolijkheid met zich mee. “Niet dat dit alle pijn en verdriet wegneemt, maar het maakt wel veel goed”, vertelt Souad openhartig.

Een all round programma waarbij alle aspecten van het ondernemerschap worden belicht. Zodat ondernemers goed voorbereid zijn en betere keuzes kunnen maken en sneller succesvol kunnen zijn. Om te ervaren dat het ondernemerschap bijzonder leuk kan zijn. Je kan je eigen dromen realiseren. Je eigen stempel op jouw leven zetten. Hoe mooi is dat!

 

Vrouwelijke ondernemers, het is tijd om de motor op te voeren! Wil jij jouw kennis en vaardigheden rondom ondernemerschap vergroten? Jouw netwerk versterken en uitbreiden? 

Voer jij thuis een gesprek over wie welke taken op zich neemt in het huishouden?
Vreneli Stadelmaier geeft tips over taakverdeling en eerlijk verdelen. Een handig document is het Keukentafelplan, een document waarmee je kunt komen tot een eerlijke taakverdeling die recht doet aan alle wensen en verlangens van beide partners. 

Mijn naam is Bas Janse en ik woon samen met mijn vriendin in het prachtige Voorburg, ik ben 40 jaar jong en werk momenteel als coördinator van een helpdesk. Ik ben niet getrouwd, maar wel samenwonend met een geregistreerd partnerschap en heb geen kinderen, nog niet. De wens is er zeker.

Zodra je het woord Kunstmatige Intelligentie leest haak je waarschijnlijk al af. Totaal niet iets waar je mee bezig bent. Maar dat zou het wel moeten zijn. Waarom? Omdat het heel veel invloed heeft op je dagelijkse leven èn omdat het ongelijkheid versterkt, terwijl wij nu juist die gender gap willen dichten. 

Het leven is niet maakbaar, je hebt niet altijd alles in de hand. Fouten maken hoort bij het leven. Van fouten kun je veel leren. Vreneli geeft tips, doe er je voordeel mee.

Wil jij leren hoe jij professioneel digitaal kunt presenteren? Volg dan deze e-learning van Devotion Training. Start samen met een groep enthousiaste vrouwen en deel zelf jouw tijd in. Word een ster in digitaal presenteren!

 

Positief staat ze in het leven. Maar dat betekent niet dat ze het soms niet zwaar had. Lisette Janssens heeft heel wat – zoals ze het zelf zegt – heuveltjes en drempeltjes moeten nemen om te zijn waar ze nu is. De Roermondse heeft na een scheiding haar twee kinderen alleen opgevoed en verloor buiten haar schuld vele banen. Hoeveel pech kun je hebben, dacht ze vaker. Toch bleef ze altijd maar doorgaan. Nu is haar leven op orde, heeft ze een lieve vriend, is ze in het bezit van een fijne, vaste baan, helpt ze anderen met hun financiën en er is nog iets met een wens op haar bucketlist, die totaal niet voor de hand ligt. Lezen dus…

We gaan weer beginnen, natuurlijk wel nog even online. In aanloop naar ons nieuwe kweekvijvertraject starten we met de online Kweekvijver kick-off & reünie Zet het al in je agenda. Het belooft een mooi en interactief programma te worden. Zorg dat je erbij bent!

De kweekvijvers hebben de afgelopen jaren hun succes bewezen. Vrouwen hebben veel in hun mars, maar niet altijd het netwerk, het zelfvertrouwen of de juiste handvatten om dit om te zetten naar succes. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen starten we dit jaar weer met een nieuw traject.

Een gesprek of traject met een coach kan helend werken. Dat heeft Dyonne Heijnen (45) uit Nederweert een aantal jaren geleden zelf ervaren. Ze was juriste en zat gevangen in een burn-out. Een paar jaar later raakte ze opnieuw overspannen door te hard en te veel werken en geen nee te durven zeggen.
De eerste vraag van haar coach in die tijd zal Dyonne altijd bijblijven en stiekem gebruikt ze hem zelf ook geregeld: Wat wil jij nu eigenlijk? De vraag was zo confronterend dat ze uren en uren huilde, maar van daaruit ging er wel binnen in haar een vuurtje branden. Ze ging op zoek naar wat ze écht wil in haar leven en waar ze intens happy van wordt. En dat heeft ze gevonden…

De tweede lockdown. Dit keer alleen in de winter; het is koud en nat en snel donker. De rek is er wat uit. Kortom, voor niemand een makkelijke tijd.

Voor de één is het eenzaam, voor de ander niet te doen druk. Het combineren van werk en zorg staat onder spanning. Kinderen thuis onderwijzen of bezighouden, opa’s en oma’s verzorgen, het huishouden, je werk. Het is veel, héél veel.

Kweekvijvertrajecten 2019

TWEETS

CONTACT
Ons bezoek- en postadres is:
Produktieweg 1
6045JC Roermond

Tel: 0475-332491
Mail: info@famnetwerk.nl

GEOPEND
Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur.

Op woensdagen en ná 13.00 op de andere dagen, zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur.