VOOR EEN LIMBURG ZONDER GENDERKLOOF
Slide background

Vacature voorzitter & penningmeester FAM!


Over FAM!


FAM! Is een maatschappelijke organisatie die zich beweegt op het terrein van leefbaarheid en actief burgerschap, emancipatie, empowerment, diversiteit en (arbeids- sociaal maatschappelijke en politieke) participatie. Kernwoorden zijn verbinden, doorbreken en vernieuwen.


FAM! werkt aan de verdere ontwikkeling van een vraaggerichte dienstverlenende organisatie en is sterk gericht op netwerkontwikkeling en kenniscirculatie; het uitwisselen van kennis en tools tussen partners in het werkveld zoals overheid, maatschappelijke organisaties en instellingen zodat men leert van ieders ervaringen waardoor sociaal-maatschappelijke en economische knelpunten vanuit verschillende invalshoeken bestreden worden.

FAM! profileert zich als een onafhankelijk expertisecentrum voor vrouwenvraagstukken; niet zozeer vanuit een wetenschappelijk gezichtspunt, maar gezien vanuit en geworteld in de lokale Limburgse samenlevingsverbanden. In de ondersteuning, activiteiten en informatievoorziening neemt de versterking van vrouwen (empowerment) een belangrijke plaats in.

FAM! denkt het meeste effect te bereiken als tweedelijnsorganisatie, dus indirect de verschillende doelgroepen benaderen door zich te richten op organisaties, instellingen en (lokale) overheden. Door hen te adviseren en te ondersteunen bij veranderingen, komt de expertise van FAM! ten goede aan grote groepen burgers. FAM! versterkt de eigen kracht via empowerment welke noodzakelijk is voor burgers om in netwerken te functioneren.

Speerpunten

·        Het stimuleren en vergroten van de economische zelfstandigheid van vrouwen

·        Het stimuleren en vergroten van de maatschappelijke participatie van vrouwen

·        Het slechten van sociaaleconomische barrières van vrouwen


De organisatie FAM! bestaat op dit moment uit een bestuur met een voorzitter en drie algemeen bestuursleden en een bureau met drie medewerkers inclusief de directeur die verantwoording aflegt aan het bestuur. Het bureau is gevestigd in Roermond. Voor het bestuur zal de komende periode de nadruk liggen op visieontwikkeling en implementatie: hoe blijf je als FAM! relevant in de huidige samenleving? Hoe geven we vorm aan onze belangrijkste thema’s?

>>> lees hier de volledige vacaturetekstPOPULAIR

Strijden voor een betere wereld, dat zat er al van jongs af aan in bij Robert Housmans (1974). Hij ging daarom het leger in om een bijdrage te leveren aan vrede en veiligheid en daarmee dus die betere wereld.
Een ongeval en een (lange) revalidatieperiode dwongen hem een andere beroepsrichting te kiezen en dat werd – naast een eigen bedrijf – de politiek. Nu is hij gedeputeerde bij de Provincie Limburg. Lees meer over de vader, stiefvader, echtgenoot, bestuurder, harde werker, pragmaat…

Frauke van der Loop – Brouwer, 38 jaar, getrouwd, senior adviseur @Stichting Lezen en Schrijven, woont in Venlo. Actief met sporten, keramieken, bakken, huis verbouwen en politiek. In 2011 kochten we ons klushuis. Veel te groot voor ons samen, maar we zouden de kamers vullen met kinderen. Nu in 2021 kunnen we zeggen dat die kinderkamers nooit gevuld gaan worden. De persoonlijke en dierbare babyspullen die we tussendoor gekocht hebben zijn intussen in een mooie doos op zolder verzameld. Want mijn man en ik zijn ongewenst kinderloos.

De tweede lockdown. Dit keer alleen in de winter; het is koud en nat en snel donker. De rek is er wat uit. Kortom, voor niemand een makkelijke tijd.

Voor de één is het eenzaam, voor de ander niet te doen druk. Het combineren van werk en zorg staat onder spanning. Kinderen thuis onderwijzen of bezighouden, opa’s en oma’s verzorgen, het huishouden, je werk. Het is veel, héél veel.

Zij groeide op in Hoensbroek, maar daar woont ze allang niet meer. Midden-Limburg is nu al een hele tijd het thuis van Nicole Ramaekers (53). Toch is ze sinds drie jaar weer terug in het hart van Zuid-Limburg: niet wonend, maar wel werkend als gemeentesecretaris bij de gemeente Beekdaelen. Ze voelt zich er als een vis in het water. Fulltime aan de slag als leidinggevende van de ambtelijke organisatie en de rest van de tijd met volle teugen genietend van haar gezin met drie pubers. Nicole is trots op deze combi. En hoopt dat meer vrouwen net als zijzelf werk maken van economische onafhankelijkheid en ook kiezen voor een gezin. Het kán.

Coronatijd of niet, ook in 2021 is er uiteraard onze nieuwjaarsbijeenkomst. Juist in deze tijd is het belangrijk om geïnspireerd te worden, nieuwe mensen te leren kennen en vooruit te kijken. Proost jij 21 januari mee met ons? 

Wist jij dat mannen meer verdienen omdat ze man zijn? Wist jij dat Nederlandse vrouwen vandaag gemiddeld nog steeds 14,8 procent minder verdienen dan mannen? 'Ik wist dit ook niet. Nu ik dat wel weet, wil ik er iets aan doen. Dat kan ik niet alleen, daarbij heb ik jullie hulp nodig!'

 

Kweekvijvertrajecten 2019

TWEETS

CONTACT
Ons bezoek- en postadres is:
Produktieweg 1
6045JC Roermond

Tel: 0475-332491
Mail: info@famnetwerk.nl

GEOPEND
Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur.

Op woensdagen en ná 13.00 op de andere dagen, zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur.