KENNISCENTRUM VROUWENZAKEN VOOR ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID, GELIJKWAARDIGHEID EN VEILIGHEID.
Slide background
Tweede Kweekvijvertraject 2019

Omdat we het jammer vinden dat we een aantal deelnemers hebben moeten teleurstellen starten we nog voor de zomer met een nieuw kweekvijvertraject. Meld je snel aan, vol is vol!

ORGANISATIE
FAM! en SMKK bieden van juni tot en met december een zestal bijeenkomsten aan waar theoretische kennis, interactieve competentieversterkende trainingen en verhalen uit de praktijk van politica’s worden gecombineerd.

LOCATIE
BIZPOINT Produktieweg 1, 6045 JC Roermond en het Gouvernement in Maastricht

TIJD Telkens op een woensdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur.

INVESTERING De cursuskosten voor de 6 bijeenkomsten (6 avonden incl. hapjes en drankjes) bedragen € 150,- voor het hele traject (de diensten van FAM! zijn vrijgesteld van BTW).  De slotbijeenkomst op 18 december is gratis en voor iedereen toegankelijk.

 

KLIK HIER VOOR HET PROGRAMMA EN MEER INFORMATIE 

 

PROGRAMMA

19 JUNI 2019 - LOCATIE BIZPOINT ROERMOND
POLITIEK, EEN VAK APART over het leveren van een bijdrage aan de samenleving, over zelfontwikkeling en het netwerk vergroten door Marianne Smitsmans Locoburgemeester en Wethouder Roermond

HET MERK IKKE Hoe kun je jezelf het beste positioneren? Laat je zien wie je wilt zijn? Hoe zou je jezelf het beste kunnen profileren?
Dit zijn vragen die belangrijk zijn in de stappen in je carrière. In de workshop “het merk IKKE” staan wij stil hoe je jezelf het beste kunt presenteren door Peter Duisters Expert op het gebied van HR en persoonlijke ontwikkeling
 
18 SEPTEMBER 2019 - LOCATIE GOUVERNEMENT MAASTRICHT
ALLES WAT JE ALTIJD AL WILDE WETEN OVER POLITIEK. Voormalig gemeenteraads- en Tweede Kamerlid Karin Straus, momenteel fractievoorzitter van de Limburgse VVD in het Limburgs Parlement, gaat met jullie in gesprek over alle vragen die je hebt over de politiek en het politieke handwerk.
Vragen zoals: hoe werkt coalitievorming?, wanneer maak je een amendement of een motie?, hoe voer je campagne?, hoe krijg je een meerderheid voor je standpunt?, maar ook: hoe blijf je zelf overeind in de politieke arena? of hoe ga je om met publieke kritiek?
Al deze vragen en nog heel veel meer kunnen in een dialoog met elkaar aan de orde komen. De uitgebreide ervaring van Karin staat ter beschikking van onze kandidaten om datgene dat je altijd al over politiek hebt willen weten, te beantwoorden.

Optioneel: rondleiding in het Gouvernement

9 OKTOBER 2019 – LOCATIE BIZPOINT ROERMOND

HET BEELD ZEGT MEER DAN 1000 WOORDEN. Hoe sta ik de media te woord? Wat moet ik doen als ik een microfoon onder mijn neus krijg? Wat zeg ik wel en wat niet? door Marjanne Wassink Media trainer

30 OKTOBER 2019 - LOCATIE BIZPOINT ROERMOND 
BEWUST BEINVLOEDEN "You can have brilliant ideas, but if you can't get them across, your ideas won't get you anywhere" (Lee Iacocca). Gelijk hebben is belangrijk maar gelijk krijgen is een kunst. In de bijeenkomst over Bewust Beinvloeden krijgen de deelnemers praktische tips, trucs en technieken om anderen mee te nemen met hun ideeën, plannen en idealen. Door inzicht in het mensenbrein wordt overtuigen grijpbaar door Ilona Eichhorn van Debat.nl

6 NOVEMBER 2019 - LOCATIE BIZPOINT ROERMOND
MAAK MEER IMPACT Goede inhoud zonder een sterke presentatie valt weg. In deze sessie gaan we dieper in op authentiek presenteren. Op welke manier kan men handen, hoofd en houding inzetten om de boodschap sterk over te brengen op publiek? Door praktische tips over stem & houding maken de deelnemers na deze sessie veel meer impact door Ilona Eichhorn van Debat.nl

11 DECEMBER 2019 - LOCATIE BIZPOINT ROERMOND
OVERTUIGEND DEBATTEREN "Alles lost zich op in tegenstrijdigheid" (Kierkegaard). In het debat komt alles samen: een sterke onderbouwing, ad rem reageren en een sterke presentatie. Toegepaste debattechnieken zijn te gebruiken in vergaderingen, gesprekken en discussies. In deze sessies worden de deelneemsters voorbereid op hun politiek succes.
Ilona Eichhorn van Debat.nl

18 DECEMBER 2019 - LOCATIE NOG NIET BEKEND
SLOTBIJEENKOMST met o.a. Spreken als Obama Grote sprekers als Obama, Martin Luther King en Thatcher gebruiken allemaal dezelfde retorische technieken. Als je deze technieken kent kan iedereen binnen een uur spreken als Obama. Het resultaat van deze bijeenkomst is een historische speech. Ilona Eichhorn van Debat.nlPOPULAIR

Het bestuur heeft ten onrechte de directeur enige tijd niet toegestaan haar werkzaamheden te verrichten. Op vordering van de directeur is de stichting FAM veroordeeld de directeur toe te laten tot haar werkzaamheden en tot het plaatsen van deze mededeling. De directeur is per onmiddellijk weer volledig bereikbaar via haar emailadres en telefoon, daaronder begrepen haar mobiele telefoon. Namens het bestuur van de stichting FAM!, mevrouw M. Roest, voorzitter a.i.

Debatteren kun je leren!
En dat hebben de deelnemers tijdens de laatste kweekvijverdag voor de zomervakantie onder begeleiding van Ilona Eichhorn geleerd. Probeer niet de tegenstander te overtuigen, maar juist het publiek, begin met een probleem en sluit af met een stelling.
Aleida Berghorst leerde de deelnemers hoe het bij de Provincie werkt. Een sprankelend verhaal ondanks de toch een beetje saaie kost. In september gaan we weer verder. Gezien het animo en enthousiasme wellicht nog met een derde groep.

FAM! en SMKK organiseren in 2019 twee Kweekvijvertrajecten. 

Adriane Keulen, wethouder gemeente Heerlen nam de deelnemers van de eerste groep op zaterdag 15 juni, mee in haar persoonlijke ervaringen. ‘Je hoeft niet meteen alles te weten, er zijn genoeg mensen om je heen die je ondersteunen’. Een geruststellend antwoord op de vraag die bij veel deelnemers speelde.

HELAAS ZIJN WIJ GENOODZAAKT DE BIJEENKOMST MET LILIANNE PLOUMEN VANMIDDAG TE ANNULEREN!! Lilianne is door haar rug gegaan en kan daarom niet komen. We maken zo spoedig mogelijk na de vakantie een nieuwe afspraak om haar als gast te mogen verwelkomen.

 

Omdat we het jammer vinden dat we een aantal deelnemers hebben moeten teleurstellen starten we nog voor de zomer met een nieuw kweekvijvertraject. Meld je snel aan, vol is vol!

Dit jaar bestaat het vrouwenkiesrecht 100 jaar. Een moment om bij stil te staan. Dat doet de gemeente Roermond op woensdag 29 mei met een bijzondere bijeenkomst in het Stadhuis.

De eerste training van het kweekvijvertraject was weer een succes! Heel erg leuk om weer met een energieke groep vrouwen die een verschil willen maken te mogen gaan werken. Vandaag hadden we als eerste gast Marianne Smitsmans, Wethouder en Locoburgemeester van Roermond. Haar persoonlijke verhaal met ervaringen, tips en trics wist de deelnemers te boeien.

Zaterdag 11 mei starten we met het 4e Kweekvijvertraject met Marianne Smitsmans, Loco-burgemeester en Wethouder Roermond en Ilona Eichhorn van Debat.nl . Deze trainingen zijn helemaal vol geboekt en omdat de aanmeldingen blijven binnenkomen hebben we besloten om meteen weer met een nieuw traject te starten op de volgende woensdagavonden: 19 jun - 18 sept - 9 okt - 30 okt - 6 nov en 11 dec in Roermond.

Politiek is nadenken over datgene wat je belangrijk vindt en ook een mening over hebt. Politiek dat ben jij! Tijdens de bijeenkomst werd het thema van alle kanten belicht voor studenten van het Arcuscollege.

Jij hebt een stem, doe er dan ook iets mee!

12 van de 13 politieke partijen voor de Provinciale Staten Limburg namen donderdagvanavond deel aan het debat van de Maatschappelijke Organisaties in Limburg. In het debat onderstreepten eensgezind alle partijen het belang en maatschappelijke impact MO's; cruciaal is de investering in samenwerking maatschappelijke partners, bedrijfsleven en provinciale en lokale overheid.

Lees hier onze nieuwsbrief van februari 2019

Belangrijk!

De data voor het nieuwe Kweekvijvertraject in de FAMEUS! zijn helaas niet correct.
De cursussen vinden  plaats op de volgende zaterdagen:
11 mei, 15 juni, 29 juni, 7 september, 5 oktober en 2 november.

‘Monoculturen hebben niet de toekomst,’ zegt Kirsten Paulus, presentator bij L1 en dagvoorzitter van de werkconferentie over diversiteit en werkgelegenheid, georganiseerd door het Netwerk Diversiteit. 

‘Volgens de statistieken was ik jong, laagopgeleid, kansarm en nog een tienermoeder ook. Ze zagen geen ambitieuze, ondernemende, intelligente jonge vrouw. Maar ik had een stevige basis. Van huis uit heb ik geleerd om bij te dragen wat ik kan,’ zegt Domenica Ghidei. Zij leidt het thema in op de expertmeeting ‘Vluchtelingenvrouwen aan het werk: over de mogelijkheden en belemmeringen in arbeidstoeleiding van vluchtelingenvrouwen’.

Bruggen slaan tussen gescheiden werelden

TWEETS

CONTACT
Ons bezoek- en postadres is:
Produktieweg 1
6045JC Roermond

Tel: 0475-332491
Mail: info@famnetwerk.nl

GEOPEND
Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur.
Op woensdagen en ná 13.00 op de andere dagen, zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur.