KENNISCENTRUM VROUWENZAKEN VOOR ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID, GELIJKWAARDIGHEID EN VEILIGHEID.
Slide background
POLITICA'S IN GESPREK OVER ROERMONDSE ZAKEN

Op woensdag 14 maart zijn 10 vrouwelijke kandidaten op de kieslijsten van Roermond met elkaar in gesprek gegaan over politieke thema’s die ook vrouwen aangaan. Het debat werd geopend met een interview met burgemeester Rianne Donders die als voorzitter leiding geeft aan een wel bijzonder samengestelde college bestaande uit 4 vrouwen en 3 mannen; een unicum in Limburg.

 

Burgemeester Donders verwoordde de meerwaarde van meer vrouwen in de politiek als volgt: ‘Vrouwen zorgen voor een ander verloop van de vergadering. Meer gericht op de mens. Ze zijn meer op zoek naar verbinding en samenwerking’. Zij sprak de intentie uit om de komende jaren meer initiatieven te ontplooien om vrouwen te stimuleren om politiek actief te worden: ‘Politiek is hard werken en kunnen incasseren maar politiek kan ook leuk zijn. De organisatie van een dergelijke bijeenkomst zoals vandaag helpt er zeker bij!’

Vervolgens werd in duo’s stellingen besproken die onder andere als thema hadden ‘het huidig armoedebeleid en wat er nog nodig is’. De kandidaten kwamen met voorstellen zoals veel meer inzetten op preventief beleid en bijhorende acties. Maar ook ‘de overheid moet vooral de afstand verkleinen tussen beleid en werkelijkheid door de wijk in te gaan en haar oor te luister leggen’.

De 2e stelling ging over de winkelleegstand in de binnenstad en wat als prioriteit aangepakt moet worden; de kandidaten brachten oplossingen naar voren als in gesprek gaan met niet alleen ondernemers maar breng alle stakeholders bij elkaar zoals woningcorporaties, vastgoedeigenaars, ondernemers en bewoners van de binnenstad. Wellicht dat men elkaar kan inspireren tot creatieve oplossingen. Het voorstel om gemeentelijke kredieten te verstrekken aan startende ondernemers verdween al gauw in de prullenbak.

Stelling 3 ging over de knelpunten die mannen en vouwen tegenkomen bij de combinatie van werk en (mantel)zorg. Zo werd er gerefereerd aan de meerwaarde van de pilot Integraal Kindcentrum  waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Over verhogen en verlagen van toeslagen ( niet des gemeente) maar vooral over het stimuleren van de economische zelfstandigheid van vrouwen.

Stelling 4 ging over ‘Veiligheid boven Privacy’. In hoeverre bieden camera’s schijnveiligheid? Moeten we niet terug naar de sociale controle van de buurt?

In de laatste stelling kwam de door velen ervaren disbalans naar voren tussen de economische aandacht voor het Designer Outlet en de binnenstad en de vergeten wijken. De kandidaten vragen zich bij deze stelling af of er sprake is van ‘echte temperatuur of gevoelstemperatuur’, beleving dus. Een grootschalige behoefteonderzoek zou dit naar boven kunnen brengen. Allen konden zich vinden in de pleidooi voor gemengde wijken gericht op oud en jong en van verschillende afkomst en inkomen. Op deze wijze kan men elkaar aanvullen en veel voor elkaar betekenen.

Een mooie bijeenkomst met een mooie opkomst van kandidaten en publiek, georganiseerd door Maximina, het Historiehuis en FAM!

Vrouwen realiseren zich vaak niet dat hun inzet in de politiek het verschil kan maken. FAM! organiseert om die reden al jaren politieke netwerkbijeenkomsten waar vrouwen andere vrouwen kunnen inspireren en versterken; ook wanneer het politieke veld moeilijk wordt.

Tijdens het debat zijn er opnames gemaakt door RTV Roermond. Helaas is door een technische storing de kwaliteit niet optimaal.

Opname 1 volgt nog

Klik hier voor de 2e opname
Klik hier voor de 3e opname
Klik hier voor de 4e opname
Klik hier voor de 5e opname
Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-12-k1pl3326.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-10-k1pl3319.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-14-k3pl5524.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-15-k3pl5526.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-16-k1pl3330.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-21-k3pl5564.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-22-k1pl3355.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-23-k1pl3358.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-24-k1pl3368.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-26-k3pl5593.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-28-k3pl5621.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-30-k3pl5636.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-31-k1pl3390.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-34-k3pl5644.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-35-k3pl5647.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-37-k3pl5656.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-38-k3pl5660.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-39-k3pl5673.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-40-k3pl5713.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-42-k3pl5746.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-43-k1pl3396.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-44-k3pl5747.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-46-k3pl5781.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-47-k3pl5793.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-48-k3pl5803.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-49-k1pl3406.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-50-k1pl3411.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-51-k3pl5818.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-52-k3pl5834.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-53-k3pl5843.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-54-k3pl5848.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-56-k1pl3429.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-57-k3pl5873.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-58-k1pl3431.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-59-k3pl5885.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-61-k3pl5902.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-62-k3pl5927.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-64-k1pl3443.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-68-k3pl5941.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-69-k1pl3460.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-70-k1pl3479.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-71-k1pl3481.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-72-k1pl3482.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-73-k1pl3487.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-74-k1pl3491.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-75-k1pl3498.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-76-k1pl3502.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-77-k3pl5953.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-81-k1pl3505.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-78-k3pl5960.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-82-k3pl5993.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-83-k1pl3516.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-84-k1pl3519.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-85-k3pl5998.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-86-k3pl6005.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-87-k3pl6008.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-88-k1pl3520.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-89-k1pl3525.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-93-k3pl6049.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-94-k3pl6059.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-95-k3pl6063.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-96-k3pl6083.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-97-k1pl3531.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-98-k1pl3544.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-99-k1pl3547.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-100-k3pl6116.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-101-k3pl6122.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-103-k3pl6139.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-104-k3pl6162.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-105-k3pl6183.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-106-k1pl3560.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-107-k1pl3570.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-108-k1pl3573.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-109-k1pl3577.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-110-k1pl3582.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-111-k1pl3597.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-112-k1pl3603.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-113-k1pl3612.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-1-k3pl5470.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-4-k1pl3310.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-3-k3pl5478.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-7-k1pl3318.jpg


POPULAIR

Kiezen voor een baan in de zorg? Werken in de zorg, een baan waarin je werkt met je hoofd, hart en handen.
Leren in de praktijk, geld verdienen tijdens de opleiding, werken in deeltijd en je inzetten voor anderen. Tijdens de zorgproeverij laten we je voelen en beleven wat een baan in de zorg betekent. We beantwoorden je vragen over opleiden, balans werk en privé, doorgroeimogelijkheden enz. Nieuwsgierig en geïnteresseerd?

Meld je dan direct aan!  
info@baanschakel.nl

MISMATCH VRAAG EN AANBOD

Ook in Limburg groeit de economie steeds sterker door.

Het aanbod op de arbeidsmarkt wordt echter steeds krapper; meer werkgevers klagen over het tekort aan arbeidskrachten. Tegelijkertijd zijn er mensen die aan de kant staan en niet aan werk komen. Er is sprake van een mismatch als vraag naar arbeid en aanbod niet op elkaar aansluit. 

De afsluitende bijeenkomst #kweekvijver #MVIP vond geheel in stijl plaats in de Tuinzaal van het stadhuis in Roermond. Met zoals altijd weer een inspirerend verhaal van Marianne Smitsmans 'alles is politiek' en haar oproep om het vooral samen te doen.

Weinig vrouwen met een vluchtelingenachtergrond weten de weg naar de arbeidsmarkt te vinden.

Zij zijn onzichtbaar omdat onder andere gemeenten zich bij arbeidsparticipatie meer op mannelijke vluchtelingen dan op vrouwen richten. Op het moment dat de man een baan heeft gevonden, is het gezin niet langer uitkeringsgerechtigd en verliest de gemeente ook de vrouw uit het oog. 

E-magazines 

Lees hier onze nieuwsbrief van november 2018

'Politiek gaat ook over jou!' op woensdag 13 mrt 2019 in het Arcus College #Heerlen. Noteer alvast de datum! Met speeddates workshops en nog veel meer. #MeerJongerenindePolitiek

 

TWEETS

CONTACT
Ons bezoek- en postadres is:
Minderbroederssingel 44
6041 KK Roermond

Tel: 0475-332491
Mail: info@famnetwerk.nl

GEOPEND
Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur.
Op woensdagen en ná 13.00 op de andere dagen, zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur.