KENNISCENTRUM VROUWENZAKEN VOOR ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID, GELIJKWAARDIGHEID EN VEILIGHEID.
Slide background
Interview met de nieuwe voorzitter van FAM! Carla Verweerden; Aan de slag met hedendaagse thema's

‘De wettelijke barrières zijn voor een groot deel geslecht. Het gaat nu veel meer om de culturele achtergrond van man-vrouwverschillen. Maar cultuur is taaier dan wetten,’ zegt Carla Verweerden, per 5 september 2018 de nieuwe voorzitter van FAM! Ze vindt het een eer om boegbeeld van deze organisatie te worden.

Carla Verweerden is geboren in Brabant (Maarheeze) en opgegroeid in Weert. Zij was de eerste in haar familie die een vervolgopleiding deed: hbo marketing. ‘Mijn ouders hebben mij niet gestimuleerd maar ook nooit afgeremd.’

In de qua werk moeilijke jaren tachtig vond Carla een baan bij een reclamebureau in Rotterdam. ‘Daar heb ik tien jaar gewoond. Op een gegeven moment zochten mijn man en ik werk buiten de Randstad. Hoewel Weert niet bovenaan stond, kwamen we uiteindelijk toch daar terecht. Het eerste jaar was wennen maar nu is het prima. Ik voel me Nederlands, Europees maar ook een Limburgse.’

Carla Verweerden was onder andere mediaplanner: ‘Mijn rol was bedenken welke dragers je nodig hebt voor een boodschap, hoe vaak en waar je die moet laten horen of zien. Daar houd ik nog steeds een interesse aan over voor alles wat media is.’ Ze heeft gewerkt in diverse branches: een uitgeverij, een congresorganisator en openbaar vervoer. Dichter bij huis had ze drie jaar een herenmodezaak maar nu is ze terug in haar oude vak, marketing, communicatie en publiciteit, voor een high tech bedrijf: Etulipa. ‘Nieuw is dat ik technische processen vertaal naar gewone mensentaal.’

Feminisme kwam niet op haar weg. ‘Maar bij mijn trouwen wilde ik beslist mijn eigen naam houden – dat was toen nog gedoe – en bij ons derde kind stelde ik mijn man voor om allebei vier dagen te werken. Hij was bij zijn bedrijf de eerste die ouderschapsverlof opnam. Ook het vrouwennetwerk binnen de spoorsector vond ik interessant: culturele verschillen en wat je eraan kunt doen.’

Ze zag de advertentie van FAM! op LinkedIn: ‘Ik sta achter de doelen van FAM! over grotere economische en maatschappelijke participatie. Juist culturele barrières, ontstaan uit opvoeding en stereotypering, kunnen je tegenhouden, ook al staan wetten het toe.’

Participatie in de praktijk

‘Ik hoop dat we de komende jaren nog nadrukkelijker kunnen aantonen dat we maatschappelijk relevant zijn. Een jonge achterban is dan belangrijk, en dat we aan de slag blijven met hedendaagse thema's. Vluchtelingen, minderheden zijn bij FAM! goed in beeld. Een ander thema is automatisering en de verdwijning van het mbo-niveau. Hoe zorg je dat vrouwen op dat niveau economisch en maatschappelijk actief blijven? Over de combinatie werk en zorg en over mantelzorg zullen mannen en vrouwen zich samen moeten buigen.

Dat vrouwen aan de tafel moeten zitten waar beslissingen genomen worden, is een open deur. Ik hoor dat mensen waanzinnig enthousiast zijn over de kweekvijver “Meer Vrouwen in de Politiek”. Niet iedereen hoeft de politiek in te gaan maar het is belangrijk om te weten wat politieke besluitvorming voor iemand persoonlijk kan betekenen.

Een vrouwenquotum voor hoge bestuursfuncties? Het is goed de discussie aan te gaan, zodat mensen weten dat er iets aan de hand is en dat het zo niet kan. Vrouwen zouden het quotum niet nodig hebben als mannen anders leerden kijken. Elk mens heeft een eigen referentiekader en we hebben er allemaal baat bij als we openstaan voor een ander geluid.

De mensen van FAM! met wie ik tot nog toe gesproken heb, zijn betrokken en ambitieus. FAM! wil niet alles zelf doen maar steekt in op samenwerking met andere organisaties en de provincie. Vanuit zo'n netwerk kun je dingen voor elkaar krijgen!’POPULAIR

Politiek is nadenken over datgene wat je belangrijk vindt en ook een mening over hebt. Politiek dat ben jij! Tijdens de bijeenkomst werd het thema van alle kanten belicht voor studenten van het Arcuscollege.

Jij hebt een stem, doe er dan ook iets mee!

12 van de 13 politieke partijen voor de Provinciale Staten Limburg namen donderdagvanavond deel aan het debat van de Maatschappelijke Organisaties in Limburg. In het debat onderstreepten eensgezind alle partijen het belang en maatschappelijke impact MO's; cruciaal is de investering in samenwerking maatschappelijke partners, bedrijfsleven en provinciale en lokale overheid.

Lees hier onze nieuwsbrief van februari 2019

Belangrijk!

De data voor het nieuwe Kweekvijvertraject in de FAMEUS! zijn helaas niet correct. De cursussen vinden  plaats op de volgende zaterdagen:
11 mei, 15 juni, 9 juni, 7 september, 5 oktober en 2 november.

‘Monoculturen hebben niet de toekomst,’ zegt Kirsten Paulus, presentator bij L1 en dagvoorzitter van de werkconferentie over diversiteit en werkgelegenheid, georganiseerd door het Netwerk Diversiteit. 

FAM! vindt het belangrijk dat de vrouwen op de kieslijst een gezicht krijgen. Als de kiezers straks in het stemhokje staan met hun rode potlood, dan stemmen ze niet alleen op namen en cijfers, maar ook op personen. Als ze iemands gezicht en standpunten kennen, is de kans groter dat zij haar kiezen. 

 

‘Volgens de statistieken was ik jong, laagopgeleid, kansarm en nog een tienermoeder ook. Ze zagen geen ambitieuze, ondernemende, intelligente jonge vrouw. Maar ik had een stevige basis. Van huis uit heb ik geleerd om bij te dragen wat ik kan,’ zegt Domenica Ghidei. Zij leidt het thema in op de expertmeeting ‘Vluchtelingenvrouwen aan het werk: over de mogelijkheden en belemmeringen in arbeidstoeleiding van vluchtelingenvrouwen’.

Vrouwelijk leiderschap 3.0

'Politiek gaat ook over jou!' op woensdag 13 mrt 2019 in het Arcus College #Heerlen. Noteer alvast de datum! Met speeddates workshops en nog veel meer. #MeerJongerenindePolitiek

 

TWEETS

CONTACT
Ons bezoek- en postadres is:
Minderbroederssingel 44
6041 KK Roermond

Tel: 0475-332491
Mail: info@famnetwerk.nl

GEOPEND
Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur.
Op woensdagen en ná 13.00 op de andere dagen, zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur.