KENNISCENTRUM VROUWENZAKEN VOOR ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID, GELIJKWAARDIGHEID EN VEILIGHEID.
Slide background
Interview Ivette Sprooten; Laaggeletterde vrouwen: een Limburgse groep die zich verbergtInterview met Ivette Sprooten


‘Kunnen lezen is het allerbelangrijkste dat er is om mee te doen in de samenleving,’ zegt Ivette Sprooten. ‘Want moeilijk kunnen lezen en schrijven bepaalt je hele leven.’ Participatie in de maatschappij heeft alles te maken met de strijd tegen armoede en eenzaamheid.
Ivette Sprooten werkt in opdracht van de Provincie Limburg één dag per week als kwartiermaker Laaggeletterdheid. Haar taak omschrijft ze als: ‘Netwerken, initiatieven, projecten, ideeën en regelingen actief verbinden. Ik zoek contact met allerlei organisaties die met de doelgroep te maken hebben, bijvoorbeeld het sociaal werkbedrijf, bibliotheken en gemeenten, om te zien wat er is, wat ze meer of minder willen, welke mogelijkheden er zijn om door te verwijzen.

Ik probeer een schakel te zijn. En ik attendeer op de cijfers: in Limburg is meer dan 12 procent  van de inwoners laaggeletterd en de aanpak fors en complex. Dit percentage komt neer op ruim 92.000 laaggeletterde Limburgers in de leeftijd 16–65 jaar. Onder de 65-plussers is ruim 21 procent laaggeletterd. Mijn doelgroep zijn de mensen die hier geboren en getogen zijn. Die doelgroep vind je niet vanzelf; veel mensen schamen zich.’ Ivette Sprooten doet meteen een oproep:

‘Als je iets met deze doelgroep hebt, neem dan contact op. We kunnen samen acties bedenken om hen te bereiken. De Provincie Limburg heeft in 2019 subsidie beschikbaar gesteld. Ik kan adviseren of een project voldoet aan de criteria om subsidie aan te vragen, en ik kan helpen bij het indienen van de aanvraag.’

Spelen met taal

Ivette Sprooten: ‘Al sinds de lagere school is dat een rode draad in mijn leven, dat ik zag dat er mensen in de maatschappij waren die zichzelf niet konden redden. Het is belangrijk dat mensen voldoende bagage krijgen. Na de school kan de bibliotheek daarin voorzien maar in het verleden gingen vooral mensen daarheen die altijd al boeken lazen. Ik raakte als sociaal werker betrokken bij de Taaldrukwerkplaats, met de bedoeling om taal minder eng te maken. Daar kwamen mensen die lezen moeilijk vonden maar die het leuk vonden om te spelen met letters en woorden.

Op een gegeven moment hielp ik bij de Formulierenbrigade gezinnen bij het invullen van de formulieren voor huursubsidie. Ik merkte dat ouders altijd het beste voor hun kinderen willen, maar vaak hoorde lezen daar niet bij omdat ze zelf nooit op een aantrekkelijke manier met taal in aanraking waren gekomen. Wanneer er thuis geen boeken of tijdschriften zijn, worden deze kinderen de laaggeletterden van de toekomst. 11 procent van de kinderen leest thuis nooit.

We proberen daarom organisaties zoals de peuterspeelzaal bewust te maken van de problematiek, en bij de bibliotheek kunnen boekstartkoffers opgehaald worden door jonge ouders. Maar ook dat doen vooral de ouders die lezen al leuk vinden. Het is moeilijk om een leescultuur voor je kinderen te creëren als je daar zelf niet mee grootgebracht bent. Het gaat om motiveren, activeren, blijven enthousiasmeren.’

Zo gewoon dat het niet opvalt

‘Ook vrouwenorganisaties kunnen aandacht besteden aan laaggeletterdheid. Steeds meer vrouwen hebben een opleiding maar bijvoorbeeld sommige tienermoeders zijn laag opgeleid. Jonge laagopgeleide  vrouwen hebben mensen om zich heen nodig die hun een steuntje in de rug geven. Als iemand hen helpt om hun kansen te pakken, helpt dat ook het gezin.

En hoe is het voor oudere vrouwen wier man alles regelde en die nu alleen staan? Soms is het zo gewoon dat het niet opvalt. Je moet weten waar je op kunt letten, en daarop actie uitzetten. Ik wil graag een lans breken voor oudere vrouwen en hen kun je prima via een vrouwenorganisatie bereiken.’

Ivette kan op bijeenkomsten een workshop of presentatie over de problematiek van laaggeletterdheid verzorgen. En ze noemt de ‘camouflage-cursussen’ die vrouwenorganisaties kunnen geven, zoals de GGD-cursus ‘Gezonde voeding hoeft niet duur te zijn’, waarbij ook de bibliotheek aanwezig is met kookboeken. Lezen wordt zo een vanzelfsprekend onderdeel. Vervolgens is er altijd de mogelijkheid om door te verwijzen naar de gratis taalcursussen van het Digitaalhuis of bijvoorbeeld naar de klik-en-tikcursussen van de bibliotheken.

Ook een vergelijkbare cursus als FAM! ontwikkeld heeft met Meer Vrouwen in de Politiek, maar dan rond vrouwen en maatschappelijke participatie, kan als project kans maken op subsidie. Belangrijk zijn rolmodellen, taal- en digivaardigheid, jezelf kunnen profileren. Ivette spreekt over een Schijf van Vijf: financiële, sociale, digitale, gezondheids- en taalbasisvaardigheden die je moet beheersen om je goed te kunnen redden in onze maatschappij.

Tot slot

Ivette Sprooten: ‘Een op de negen kinderen leeft in armoede. In bepaalde wijken concentreert de problematiek van armoede en laaggeletterdheid zich, er zijn brandhaarden in Zuid-Limburg, er zijn acties rondom Venlo maar ze zijn ook nodig in de rest van de provincie. Laten we niet doen of er geen problematiek is. Nederland doet het niet veel beter dan de rest van Europa.

Gelukkig geeft de Provincie Limburg dat ook toe. Er worden subsidies beschikbaar gesteld om goede ideeën en projecten te ondersteunen. Subsidies met aandacht voor de taal- en leesontwikkeling van het jonge kind, en het inlopen van taal- en leesachterstanden bij volwassenen. En ik kom graag in contact met vrouwenorganisaties die aan de slag willen met een project voor vrouwen en laaggeletterdheid!’


Ivette Sprooten
Kwartiermaker Laaggeletterdheid in opdracht van Provincie Limburg

i.sprooten@cubiss.nlPOPULAIR

Samen kleur geven aan water.
Gastspreekster Elian Vanderheijden, lid van het algemeen bestuur van het Waterschap, nam ons mee in de wereld van het water. Kennis en ervaringen over het Waterschap in het Nederlandse politieke bestel werden gedeeld. Elian wist de deelnemers te overtuigen van het belang van meer vrouwen en meer kleur in het bestuur van een waterschap. Enkele deelnemers werden zo enthousiast dat we niet uitsluiten dat we toekomstige bestuurders voor het waterschap hebben gekweekt.

11 oktober is het weer Internationale Coming Out Dag. Een dag om extra aandacht te vragen voor de sociale veiligheid en acceptatie van lhbti’s. Het is nog steeds lastig voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen om uit de kast te komen.

Een relaxmiddag voor werkende vrouwelijke mantelzorgers. Ben je een werkende vrouwelijke mantelzorger die zich vrijwillig langer dan drie maanden inzet voor een ouder, partner, kind, familielid of een andere naaste? Of ken je een mantelzorgster waarvan je vindt dat zij het verdient om tijdens een relaxmiddag in het zonnetje gezet te worden? 

Op 18 september waren we met onze twee kweekvijvergroepen te gast bij statenlid Karin Straus in het Gouvernement te Maastricht. Deze bijeenkomst is een onderdeel van ons kweekvijvertraject Meer vrouwen in de politiek, die stichting FAM! in samenwerking met Stichting Meer Kleur en Kwaliteit organiseert. Deze keer met extra ondersteuning van de directeur van COC Limburg Tamara van Bogaert, die op professionele wijze de bijeenkomst visueel heeft samengevat.

De vierde editie van magazine Doen! is uit. Vol verhalen over jonge nieuwkomers die toegerust en empowered worden om hun talenten in Nederland in te zetten en op een duurzame manier werk te vinden. Met in deze editie speciale aandacht voor de vrouwelijke nieuwkomer en een interview met Heidy Amory, projectleider FAM Netwerk.

 

De dag begon met het omgooien van het programma. Door ziekte kon het oorspronkelijke programma, ‘Nieuwe rollen in de politiek: volksvertegenwoordiger en de omgevingswet’ met Weike Medendorp, niet doorgaan. Deze houden de deelnemers nog te goed. Maar niet getreurd, de extra lange media training die hiervoor in de plaats kwam bleek een groot succes. 

De kracht van het verschil

Netwerk Diversiteit Limburg organiseert in samenwerking met Diversiteit in Bedrijf een Charterbijeenkomst met als thema ‘De Kracht van het verschil’ voor ondertekenaars van het Charter Diversiteit en voor iedereen die geïnteresseerd is in het thema ‘diversiteit op de werkvloer’.

 

Debatteren kun je leren!
En dat hebben de deelnemers tijdens de laatste kweekvijverdag voor de zomervakantie onder begeleiding van Ilona Eichhorn geleerd. Probeer niet de tegenstander te overtuigen, maar juist het publiek, begin met een probleem en sluit af met een stelling.
Aleida Berghorst leerde de deelnemers hoe het bij de Provincie werkt. Een sprankelend verhaal ondanks de toch een beetje saaie kost. In september gaan we weer verder. Gezien het animo en enthousiasme wellicht nog met een derde groep.

E-magazines 

TWEETS

CONTACT
Ons bezoek- en postadres is:
Produktieweg 1
6045JC Roermond

Tel: 0475-332491
Mail: info@famnetwerk.nl

GEOPEND
Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur.
Op woensdagen en ná 13.00 op de andere dagen, zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur.