KENNISCENTRUM VROUWENZAKEN VOOR ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID, GELIJKWAARDIGHEID EN VEILIGHEID.
Slide background
E-magazine en terugblik 40 JARIG JUBILEUM FAM!

Op woensdagmiddag 16 december stond FAM! met een afwisselend informatief, luchtig, discussierijk en bovenal feestelijk programma stil bij 40 jaar emancipatie in Limburg. Met talkshows over vrouwelijk ondernemerschap, over vrouw en techniek, interactieve lezingen, inspirerende interviews, muziek en de talkshow ‘van de 1e naar de 3e feministische golf, tijd voor balans’.
Van de 1e naar de 3e feministische golf, tijd voor balans

Tijdens de verschillende tafelgesprekken ging moderator Simone van Trier in gesprek met Limburgse supervrouwen en mannen over reuzenstappen die door vrouwen in de afgelopen eeuw over de gehele linie zijn gezet; Arbeidsparticipatie en onderwijsniveau stijgen. De emancipatiebeweging lijkt eindelijk haar vruchten te plukken.

In Nederland echter leeft de discussie de laatste jaren weer op; Economische zelfstandigheid is ondanks de toegenomen arbeidsparticipatie onbereikbaar voor grote groepen vrouwen. De zichtbaarheid van vrouwen in de media en de politiek is onevenredig klein. Het stil stijgend aantal vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld is problematisch. Tussen vrouwen en mannen gaapt een enorme gezondheidskloof.


Welke kansen en uitdagingen liggen er om het tij te keren

Hoe denkt de huidige generatie vrouwen over de nog te volgen koers en wat kunnen vrouwen hierin voor elkaar betekenen? 

Klik hier voor het online magazine 'Terugblik jubileum viering FAM!'


Mocht u dit niet kunnen openen, klik dan hier voor het magazine in pdf formaat.

Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k3pl6042.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k3pl6045.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k3pl6048.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k3pl6057.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k3pl6064.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k3pl6066.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k3pl6071.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k3pl6074.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k3pl6083.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k3pl6107.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k3pl6109.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k3pl6140.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k3pl6152.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k3pl6158.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k3pl6172.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k3pl6177.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k3pl6184.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k3pl6207.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k3pl6218.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k3pl6232.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k3pl6236.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k3pl6257.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k3pl6266.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k3pl6278.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k3pl6287.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k3pl6291.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k3pl6293.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k3pl6301.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k3pl6306.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k3pl6313.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k3pl6317.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k3pl6323.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl6917.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl6933.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl6935.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl6938.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl6942.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl6951.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl6972.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl6978.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl6996.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl7011.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl7012.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl7015.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl7018.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl7027.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl7033.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl7041.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl7052.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl7067.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl7070.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl7073.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl7075.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl7085.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl7087.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl7090.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl7101.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl7107.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl7111.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl7112.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl7117.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl7120.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl7125.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl7129.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl7135.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl7141.jpg Jubileum FAM! 2015 / fam-jubileumcongres-16-12-2015-k5pl7145.jpg


POPULAIR

De Maatschappelijke Organisaties in Limburg (MO’s) behoren tot het maatschappelijk middenveld, richten zich op het bevorderen van sociale cohesie en kenmerken zich door vrijwillige inzet. Deze organisaties bieden de burger in al zijn diversiteit en schakeringen een podium en een gezicht. Via deze sociale infrastructuur worden inwoners actief betrokken bij ontwikkelingen op de terreinen welzijn, zorg, cultuur, economie, ruimte, mobiliteit en veiligheid.

Meer informatie volgt spoedig

 

Lees hier onze nieuwsbrief van december 2018

MISMATCH VRAAG EN AANBOD
Ook in Limburg groeit de economie steeds sterker door. Het aanbod op de arbeidsmarkt wordt echter steeds krapper; meer werkgevers klagen over het tekort aan arbeidskrachten. Tegelijkertijd zijn er mensen die aan de kant staan en niet aan werk komen. Er is sprake van een mismatch als vraag naar arbeid en aanbod niet op elkaar aansluit. Het kan zijn dat er nieuwe sectoren en nieuwe beroepen ontstaan; maar ook dat werkgevers en werknemers verschillende verwachtingen hebben ten aanzien van talenten, competenties en achtergronden.

 

‘Volgens de statistieken was ik jong, laagopgeleid, kansarm en nog een tienermoeder ook. Ze zagen geen ambitieuze, ondernemende, intelligente jonge vrouw. Maar ik had een stevige basis. Van huis uit heb ik geleerd om bij te dragen wat ik kan,’ zegt Domenica Ghidei. Zij leidt het thema in op de expertmeeting ‘Vluchtelingenvrouwen aan het werk: over de mogelijkheden en belemmeringen in arbeidstoeleiding van vluchtelingenvrouwen’.

 

Het bestuur van FAM! nodigt u van harte uit voor onze Nieuwjaarsbijeenkomst op 23 januari 2019. Het thema van deze middag YES YOU CAN! Empowerment spreker Lucinda Douglas weet andere vrouwen vanuit haar levenslessen te inspireren en ziet het als haar missie om vrouwen naar de top van hun kunnen te brengen. Het gaat erom hoe je met jezelf omgaat en hoe je jezelf ziet. 'We kunnen vaak zoveel meer dan we denken. Het gaat om de commitment naar jezelf toe om jouw eigen top te bereiken. Kies ervoor geen slachtoffer te zijn van je omstandigheden, dan ontstaan de mooiste dingen’.

Kiezen voor een baan in de zorg? Werken in de zorg, een baan waarin je werkt met je hoofd, hart en handen.
Leren in de praktijk, geld verdienen tijdens de opleiding, werken in deeltijd en je inzetten voor anderen. Tijdens de zorgproeverij laten we je voelen en beleven wat een baan in de zorg betekent. We beantwoorden je vragen over opleiden, balans werk en privé, doorgroeimogelijkheden enz. Nieuwsgierig en geïnteresseerd?

Meld je dan direct aan!  
info@baanschakel.nl

De afsluitende bijeenkomst #kweekvijver #MVIP vond geheel in stijl plaats in de Tuinzaal van het stadhuis in Roermond. Met zoals altijd weer een inspirerend verhaal van Marianne Smitsmans 'alles is politiek' en haar oproep om het vooral samen te doen.

Weinig vrouwen met een vluchtelingenachtergrond weten de weg naar de arbeidsmarkt te vinden.

Zij zijn onzichtbaar omdat onder andere gemeenten zich bij arbeidsparticipatie meer op mannelijke vluchtelingen dan op vrouwen richten. Op het moment dat de man een baan heeft gevonden, is het gezin niet langer uitkeringsgerechtigd en verliest de gemeente ook de vrouw uit het oog. 

Werkconferentie Maatschappelijke Organisaties overbruggen de kloof

Lees hier onze nieuwsbrief van november 2018

'Politiek gaat ook over jou!' op woensdag 13 mrt 2019 in het Arcus College #Heerlen. Noteer alvast de datum! Met speeddates workshops en nog veel meer. #MeerJongerenindePolitiek

 

TWEETS

CONTACT
Ons bezoek- en postadres is:
Minderbroederssingel 44
6041 KK Roermond

Tel: 0475-332491
Mail: info@famnetwerk.nl

GEOPEND
Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur.
Op woensdagen en ná 13.00 op de andere dagen, zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur.