KENNISCENTRUM VROUWENZAKEN VOOR ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID, GELIJKWAARDIGHEID EN VEILIGHEID.
Slide background
Werkconferentie 'Bruggen slaan tussen gescheiden werelden'


Op donderdag 6 juli, aanvang 12.00u, organiseert het samenwerkingsverband van zes Limburgse provinciale Maatschappelijk Organisaties Jong Nederland, Jeugdwerk Limburg, KBO Limburg, COS Limburg, GIPS en stichting FAM! de werkconferentie ‘Bruggen slaan tussen Gescheiden Werelden’.

 

In het publieke debat wordt steeds vaker gesproken over maatschappelijke scheidslijnen tussen arm en rijk, tussen lager en hoger opgeleiden, tussen oud en jong, tussen mensen die meedoen en mensen die langs de kant staan.

Met elkaar en in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties en partners willen wij een bijdrage leveren aan het bestrijden van ongelijkheid en het versterken van de sociale cohesie.

Tijdens deze werkconferentie wordt een brede verkenning gedaan van praktische actieplannen:

* Kunnen we door gerichte interventie maatschappelijke verschillen verkleinen door bijvoorbeeld groepen (fysiek) met elkaar in contact te brengen?

* Draagt multicultureel beleid bij aan integratie, participatie en cohesie?

* Wat vraagt dit van te ontwikkelen beleid, wat vraagt dit van leiderschap, wat vraagt dit van ons allen?

Op basis van de oogst van deze middag worden vervolgstappen geformuleerd ten aanzien van overdraagbare succesvolle interventies en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Wij nodigen u van harte uit om aan deze bijeenkomst deel te nemen en uw kennis en ervaringen te delen.
Klik hier voor de uitnodiging en meer informatie
Aanmelden
info@famnetwerk.nl / 0475 332491

Deelname aan de werkconferentie is gratis maar niet vrijblijvend. Bij het niet melden van verhindering uiterlijk 1 dag voor de bijeenkomst brengt de organisatie € 25,00 in rekening als bijdrage in de organisatie. Bij verhindering kan uw plaats uiteraard nog wel ingenomen worden door een vervanger.Locatie
Congrescentrum Het Forum
Adres | Elmpterweg 50 | 6042 KL Roermond
Er is voldoende gratis parkeergelegenheidPOPULAIR

In aanloop naar de jaarlijkse prinsjesdag organiseert de Nederlandse VrouwenRaad de inmiddels traditionele #prinsessendag. Over de gangbare kleine deeltijdbaan en machtsverhouding m/v die mede ten grondslag ligt aan #MeToo.

Wat laaggeletterdheid betekent voor deelname in het gewone leven konden de aanwezigen zich vanavond niet voorstellen. Over schaamte door taalambassadeur Jeroen; over samenwerking en het delen van kennis en expertise door wethouder Ferdinand Pleyte.

Tijdens de derde kweekvijverbijeenkomst deelde Carla Brugman haar ervaringen als provinciaal statenlid over controlerende en kaderstellende taak Provinciale Staten en belang van deze bestuurslaag. Vervolgens wist Heidy Amory aandacht van de deelnemers te pakken door in te gaan op belang strategisch inzetten social media in de politiek. Politiek wij komen eraan! #MVIP #MeerVrouwenindePolitiek

Laaggeletterdheid Wat kunnen wijk- en dorpsraden betekenen?
Deze informatieavond is vooral bedoeld voor bewonersorganisaties & wijk- en zorgteams. Sprekers geven uitleg over laaggeletterdheid en delen ervaringen en mooie initiatieven uit de praktijk.

'Politiek gaat ook over jou!' op woensdag 13 mrt 2019 in het Arcus College #Heerlen. Noteer alvast de datum! Met speeddates workshops en nog veel meer. #MeerJongerenindePolitiek

 

Lees hier onze nieuwsbrief van juli 2018

De economie van Limburg bloeit en zorgt voor steeds meer werkgelegenheid; een verwachte groei van maar liefst 20.000 banen in de komende 2 jaar. Desondanks is het onbenut arbeidspotentieel nog fors. De Provincie wil een arbeidsmarkt in Limburg, waarin iedereen meedoet en werkt naar eigen vermogen. Werk draagt bij aan geluk en gezondheid van mensen. Daarnaast is iedereen hard nodig om de economie te laten bloeien, zodat we onze welvaart behouden.

Op uitnodiging van de Provincie Limburg kwamen onlangs maatschappelijke organisaties en de #Regenbooggemeenten bijeen om met elkaar verdieping te geven aan 'Diversity Valley'. Welke nieuwe samenwerkingen zijn mogelijk en wat kan een ieder hieraan bijdragen. Met het aannemen van de Motie Limburg Regenboogprovincie, wil de Provincie uitdragen dat alle (Lim)burgers gezien en gewaardeerd worden. 

Van de door FAM! georganiseerde congressen met het thema 'Mantelzorg' verschenen diverse e-magazines met informatie en aanbevelingen.

TWEETS

CONTACT
Ons bezoek- en postadres is:
Minderbroederssingel 44
6041 KK Roermond

Tel: 0475-332491
Mail: info@famnetwerk.nl

GEOPEND
Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur.
Op woensdagen en ná 13.00 op de andere dagen, zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur.