KENNISCENTRUM VROUWENZAKEN VOOR ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID, GELIJKWAARDIGHEID EN VEILIGHEID.
Slide background
Verslag FEMtalks NL 7 mei 2018

FEMtalks NL is een serie bijeenkomsten van de Nederlandse Vrouwen Raad rondom facetten van een gender-inclusieve economie; deze expertmeetings vallen binnen de activiteiten van de landelijke Alliantie Samen werkt het!; een samenwerkingsverband van WOMEN Inc., Movisie, WO=MEN, Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de Nederlandse Vrouwen Raad.  

 

Uiteraard heeft FAM! als lidorganisatie van de NVR en vanuit het standpunt  ‘Economische zelfredzaamheid is essentieel want dat maakt maatschappelijke participatie mogelijk en biedt keuzevrijheid’ deelgenomen aan deze bijeenkomst.

De discussie rond het universeel basisinkomen kent vanuit de feministische hoek positieve en negatieve reacties.

Voorargumenten:

Zo zou het basisinkomen gelijke zorg tussen man/vrouw bewerkstelligen. Het zou immers een ieder meer ruimte geven voor aandacht en taken buiten arbeid. Een universeel basisinkomen kan bijdragen aan meer rust voor mensen in armoede, zoals financieel kwetsbare vrouwen. Doordat er rust ontstaat op hun financiële front zullen ze in staat zijn betere keuzes te maken;

Tegenargumenten:

Uit experimenten in de Verenigde Staten bleek echter dat bij invoering van het basisinkomen de arbeidsdeelname van vrouwen nog meer afnam (10%) met het gevaar dat ze voor de kinderen thuis bleven en er daarna niet meer tussen kwamen. Bijkomend effect was dat echtscheidingspercentages stegen.

 

Klik hier voor het verslag van de expertmeetingPOPULAIR

Ook volgend jaar starten we weer met een nieuwe Kweekvijvertraject. Voor informatie neem contact op via info@famnetwerk.nl

Klik hier voor informatie over het huidige traject

Op donderdag 29 nov a.s. om 17.00 uur in het stadhuis van Roermond organiseren we de netwerkbijeenkomst DIVERSITEIT IN POLITIEK = DIVERSITEIT IN BESLUITVORMING.

 

‘De wettelijke barrières zijn voor een groot deel geslecht. Het gaat nu veel meer om de culturele achtergrond van man-vrouwverschillen. Maar cultuur is taaier dan wetten,’ zegt Carla Verweerden, per 5 september 2018 de nieuwe voorzitter van FAM! Ze vindt het een eer om boegbeeld van deze organisatie te worden.

'Spreken is zilver, zwijgen is goud. Maar niet als het om universele waarden gaat. Niet als het gaat om positie nemen tegen antisemitisme. Tegen xenofobie. Tegen racisme. De stem van redelijkheid, respect en tolerantie zal altijd als tegengeluid moeten worden gehoord. Wij mogen het niet onweersproken laten. Stilte is dan levensgevaarlijk!'

Klik hier voor het hele interview

Lees hier onze nieuwsbrief van juli 2018

'Politiek gaat ook over jou!' op woensdag 13 mrt 2019 in het Arcus College #Heerlen. Noteer alvast de datum! Met speeddates workshops en nog veel meer. #MeerJongerenindePolitiek

 

Van de door FAM! georganiseerde congressen met het thema 'Mantelzorg' verschenen diverse e-magazines met informatie en aanbevelingen.

TWEETS

CONTACT
Ons bezoek- en postadres is:
Minderbroederssingel 44
6041 KK Roermond

Tel: 0475-332491
Mail: info@famnetwerk.nl

GEOPEND
Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur.
Op woensdagen en ná 13.00 op de andere dagen, zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur.