KENNISCENTRUM VROUWENZAKEN VOOR ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID, GELIJKWAARDIGHEID EN VEILIGHEID.
Slide background
Uitnodiging Nieuwjaarsontvangst
Donderdag, 18 Januari 2018 om 16:30u

‘Vrouwelijk Leiderschap; Gezonde Ambitie’

Hoe zet je leiderschap 3.0 in op alle niveaus: hoe kunnen vrouwen die zich lokaal, regionaal en provinciaal inzetten voor een mooiere samenleving invloed uitoefenen om verandering te weeg te brengen ten behoeve van (financieel) kwetsbare vrouwen vanwege hun zwakkere positie op de arbeidsmarkt.

 

Op donderdag 18 januari om 16.30u in Foroxity Filmarena Roermond, tijdens onze Nieuwjaarsontvangst, bieden we de inspiratiesessie ‘Vrouwelijk leiderschap, Gezonde Ambitie!’ aan.

Tijdens deze bijeenkomst horen we krachtige verhalen van inspirerende vrouwen. We gaan in gesprek met vrouwen die andere vrouwen op lokaal niveau weten te motiveren en te prikkelen om hun krachten te ontwikkelen en te versterken zodat zij hun plaats in onze samenleving kunnen innemen.

Key note spreker is Petra Dassen, burgemeester Beesel en verbonden aan de Coöperatie Verbindend Leiden

Vervolgens gaan we in gesprek met:

Frauke Brouwer van stichting Lezen en Schrijven over het project EVA en ik om laaggeletterdheid bij vrouwen tegen te gaan;

Amina Sebbar over de participatie van allochtone vrouwen in Venray en omgeving.

Marianne Smitsmans aanjager op beleidsniveau van lokale trajecten om de economische positie van vrouwen te vergroten;

Marijke Sniekers, niet alleen bestuurslid FAM! maar tevens ook wetenschapper en in het bijzonder vanwege haar onderzoek op het gebied van jonge moeders en hun sociale omgeving in een krimpende samenleving.

Ilona Eichhorn van Debat.nl sluit de bijeenkomst af met de masterclass Beïnvloeden en Lobbyen.

 

Klik hier voor de uitnodiging

Klik hier om aan te melden



POPULAIR

'Politiek gaat ook over jou!' op woensdag 13 mrt 2019 in het Arcus College #Heerlen. Noteer alvast de datum! Met speeddates workshops en nog veel meer. #MeerJongerenindePolitiek

 

Lees hier onze nieuwsbrief van juli 2018

Zaterdag 30 juni vond alweer de 2e kweekvijverbijeenkomst plaats. Met een inspirerende bijdrage van Marianne Smitsmans en een impactvolle workshop met Ilona Eichhorn. Ook bijzonder dankzij de warme belangstelling en enthousiasme van de ambitieuze deelnemers. Sleutelwoord is niet alleen kennis opdoen maar ook kennis delen. Politiek, wij komen eraan! #MVIP #MEERVROUWENINDEPOLITIEK

De economie van Limburg bloeit en zorgt voor steeds meer werkgelegenheid; een verwachte groei van maar liefst 20.000 banen in de komende 2 jaar. Desondanks is het onbenut arbeidspotentieel nog fors. De Provincie wil een arbeidsmarkt in Limburg, waarin iedereen meedoet en werkt naar eigen vermogen. Werk draagt bij aan geluk en gezondheid van mensen. Daarnaast is iedereen hard nodig om de economie te laten bloeien, zodat we onze welvaart behouden.

Op uitnodiging van de Provincie Limburg kwamen onlangs maatschappelijke organisaties en de #Regenbooggemeenten bijeen om met elkaar verdieping te geven aan 'Diversity Valley'. Welke nieuwe samenwerkingen zijn mogelijk en wat kan een ieder hieraan bijdragen. Met het aannemen van de Motie Limburg Regenboogprovincie, wil de Provincie uitdragen dat alle (Lim)burgers gezien en gewaardeerd worden. 

FEMtalks worden georganiseerd in het kader van de Alliantie Samen werkt het!; een samenwerkingsverband van WOMEN Inc., Movisie, WO=MEN, Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de Nederlandse Vrouwen Raad. De derde FEMTalks die de NVR i.s.m. FAM! Netwerk in het kader van deze alliantie zal begeleiden gaat plaatsvinden in het komende najaar in Limburg . Meer informatie volgt!

Op weg naar mantelzorgvriendelijk werkgeverschap een win-win situatie

TWEETS

CONTACT
Ons bezoek- en postadres is:
Minderbroederssingel 44
6041 KK Roermond

Tel: 0475-332491
Mail: info@famnetwerk.nl

GEOPEND
Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur.
Op woensdagen en ná 13.00 op de andere dagen, zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur.