KENNISCENTRUM VROUWENZAKEN VOOR ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID, GELIJKWAARDIGHEID EN VEILIGHEID.
Slide background
Uitnodiging Nieuwjaarsontvangst
Donderdag, 18 Januari 2018 om 16:30u

‘Vrouwelijk Leiderschap; Gezonde Ambitie’

Hoe zet je leiderschap 3.0 in op alle niveaus: hoe kunnen vrouwen die zich lokaal, regionaal en provinciaal inzetten voor een mooiere samenleving invloed uitoefenen om verandering te weeg te brengen ten behoeve van (financieel) kwetsbare vrouwen vanwege hun zwakkere positie op de arbeidsmarkt.

 

Op donderdag 18 januari om 16.30u in Foroxity Filmarena Roermond, tijdens onze Nieuwjaarsontvangst, bieden we de inspiratiesessie ‘Vrouwelijk leiderschap, Gezonde Ambitie!’ aan.

Tijdens deze bijeenkomst horen we krachtige verhalen van inspirerende vrouwen. We gaan in gesprek met vrouwen die andere vrouwen op lokaal niveau weten te motiveren en te prikkelen om hun krachten te ontwikkelen en te versterken zodat zij hun plaats in onze samenleving kunnen innemen.

Key note spreker is Petra Dassen, burgemeester Beesel en verbonden aan de Coöperatie Verbindend Leiden

Vervolgens gaan we in gesprek met:

Frauke Brouwer van stichting Lezen en Schrijven over het project EVA en ik om laaggeletterdheid bij vrouwen tegen te gaan;

Amina Sebbar over de participatie van allochtone vrouwen in Venray en omgeving.

Marianne Smitsmans aanjager op beleidsniveau van lokale trajecten om de economische positie van vrouwen te vergroten;

Marijke Sniekers, niet alleen bestuurslid FAM! maar tevens ook wetenschapper en in het bijzonder vanwege haar onderzoek op het gebied van jonge moeders en hun sociale omgeving in een krimpende samenleving.

Ilona Eichhorn van Debat.nl sluit de bijeenkomst af met de masterclass Beïnvloeden en Lobbyen.

 

Klik hier voor de uitnodiging

Klik hier om aan te meldenPOPULAIR

Ook volgend jaar starten we weer met een nieuwe Kweekvijvertraject. Voor informatie neem contact op via info@famnetwerk.nl

Klik hier voor informatie over het huidige traject

Op donderdag 29 nov a.s. om 17.00 uur in het stadhuis van Roermond organiseren we de netwerkbijeenkomst DIVERSITEIT IN POLITIEK = DIVERSITEIT IN BESLUITVORMING.

 

‘De wettelijke barrières zijn voor een groot deel geslecht. Het gaat nu veel meer om de culturele achtergrond van man-vrouwverschillen. Maar cultuur is taaier dan wetten,’ zegt Carla Verweerden, per 5 september 2018 de nieuwe voorzitter van FAM! Ze vindt het een eer om boegbeeld van deze organisatie te worden.

'Spreken is zilver, zwijgen is goud. Maar niet als het om universele waarden gaat. Niet als het gaat om positie nemen tegen antisemitisme. Tegen xenofobie. Tegen racisme. De stem van redelijkheid, respect en tolerantie zal altijd als tegengeluid moeten worden gehoord. Wij mogen het niet onweersproken laten. Stilte is dan levensgevaarlijk!'

Klik hier voor het hele interview

Lees hier onze nieuwsbrief van juli 2018

'Politiek gaat ook over jou!' op woensdag 13 mrt 2019 in het Arcus College #Heerlen. Noteer alvast de datum! Met speeddates workshops en nog veel meer. #MeerJongerenindePolitiek

 

Van de door FAM! georganiseerde congressen met het thema 'Mantelzorg' verschenen diverse e-magazines met informatie en aanbevelingen.

TWEETS

CONTACT
Ons bezoek- en postadres is:
Minderbroederssingel 44
6041 KK Roermond

Tel: 0475-332491
Mail: info@famnetwerk.nl

GEOPEND
Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur.
Op woensdagen en ná 13.00 op de andere dagen, zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur.