KENNISCENTRUM VROUWENZAKEN VOOR ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID, GELIJKWAARDIGHEID EN VEILIGHEID.
Slide background
POLITICA'S IN GESPREK OVER ROERMONDSE ZAKEN

Op woensdag 14 maart zijn 10 vrouwelijke kandidaten op de kieslijsten van Roermond met elkaar in gesprek gegaan over politieke thema’s die ook vrouwen aangaan. Het debat werd geopend met een interview met burgemeester Rianne Donders die als voorzitter leiding geeft aan een wel bijzonder samengestelde college bestaande uit 4 vrouwen en 3 mannen; een unicum in Limburg.

 

Burgemeester Donders verwoordde de meerwaarde van meer vrouwen in de politiek als volgt: ‘Vrouwen zorgen voor een ander verloop van de vergadering. Meer gericht op de mens. Ze zijn meer op zoek naar verbinding en samenwerking’. Zij sprak de intentie uit om de komende jaren meer initiatieven te ontplooien om vrouwen te stimuleren om politiek actief te worden: ‘Politiek is hard werken en kunnen incasseren maar politiek kan ook leuk zijn. De organisatie van een dergelijke bijeenkomst zoals vandaag helpt er zeker bij!’

Vervolgens werd in duo’s stellingen besproken die onder andere als thema hadden ‘het huidig armoedebeleid en wat er nog nodig is’. De kandidaten kwamen met voorstellen zoals veel meer inzetten op preventief beleid en bijhorende acties. Maar ook ‘de overheid moet vooral de afstand verkleinen tussen beleid en werkelijkheid door de wijk in te gaan en haar oor te luister leggen’.

De 2e stelling ging over de winkelleegstand in de binnenstad en wat als prioriteit aangepakt moet worden; de kandidaten brachten oplossingen naar voren als in gesprek gaan met niet alleen ondernemers maar breng alle stakeholders bij elkaar zoals woningcorporaties, vastgoedeigenaars, ondernemers en bewoners van de binnenstad. Wellicht dat men elkaar kan inspireren tot creatieve oplossingen. Het voorstel om gemeentelijke kredieten te verstrekken aan startende ondernemers verdween al gauw in de prullenbak.

Stelling 3 ging over de knelpunten die mannen en vouwen tegenkomen bij de combinatie van werk en (mantel)zorg. Zo werd er gerefereerd aan de meerwaarde van de pilot Integraal Kindcentrum  waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Over verhogen en verlagen van toeslagen ( niet des gemeente) maar vooral over het stimuleren van de economische zelfstandigheid van vrouwen.

Stelling 4 ging over ‘Veiligheid boven Privacy’. In hoeverre bieden camera’s schijnveiligheid? Moeten we niet terug naar de sociale controle van de buurt?

In de laatste stelling kwam de door velen ervaren disbalans naar voren tussen de economische aandacht voor het Designer Outlet en de binnenstad en de vergeten wijken. De kandidaten vragen zich bij deze stelling af of er sprake is van ‘echte temperatuur of gevoelstemperatuur’, beleving dus. Een grootschalige behoefteonderzoek zou dit naar boven kunnen brengen. Allen konden zich vinden in de pleidooi voor gemengde wijken gericht op oud en jong en van verschillende afkomst en inkomen. Op deze wijze kan men elkaar aanvullen en veel voor elkaar betekenen.

Een mooie bijeenkomst met een mooie opkomst van kandidaten en publiek, georganiseerd door Maximina, het Historiehuis en FAM!

Vrouwen realiseren zich vaak niet dat hun inzet in de politiek het verschil kan maken. FAM! organiseert om die reden al jaren politieke netwerkbijeenkomsten waar vrouwen andere vrouwen kunnen inspireren en versterken; ook wanneer het politieke veld moeilijk wordt.

Tijdens het debat zijn er opnames gemaakt door RTV Roermond. Helaas is door een technische storing de kwaliteit niet optimaal.

Opname 1 volgt nog

Klik hier voor de 2e opname
Klik hier voor de 3e opname
Klik hier voor de 4e opname
Klik hier voor de 5e opname
Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-12-k1pl3326.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-10-k1pl3319.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-14-k3pl5524.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-15-k3pl5526.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-16-k1pl3330.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-21-k3pl5564.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-22-k1pl3355.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-23-k1pl3358.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-24-k1pl3368.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-26-k3pl5593.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-28-k3pl5621.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-30-k3pl5636.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-31-k1pl3390.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-34-k3pl5644.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-35-k3pl5647.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-37-k3pl5656.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-38-k3pl5660.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-39-k3pl5673.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-40-k3pl5713.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-42-k3pl5746.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-43-k1pl3396.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-44-k3pl5747.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-46-k3pl5781.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-47-k3pl5793.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-48-k3pl5803.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-49-k1pl3406.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-50-k1pl3411.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-51-k3pl5818.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-52-k3pl5834.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-53-k3pl5843.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-54-k3pl5848.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-56-k1pl3429.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-57-k3pl5873.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-58-k1pl3431.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-59-k3pl5885.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-61-k3pl5902.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-62-k3pl5927.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-64-k1pl3443.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-68-k3pl5941.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-69-k1pl3460.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-70-k1pl3479.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-71-k1pl3481.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-72-k1pl3482.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-73-k1pl3487.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-74-k1pl3491.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-75-k1pl3498.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-76-k1pl3502.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-77-k3pl5953.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-81-k1pl3505.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-78-k3pl5960.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-82-k3pl5993.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-83-k1pl3516.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-84-k1pl3519.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-85-k3pl5998.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-86-k3pl6005.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-87-k3pl6008.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-88-k1pl3520.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-89-k1pl3525.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-93-k3pl6049.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-94-k3pl6059.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-95-k3pl6063.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-96-k3pl6083.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-97-k1pl3531.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-98-k1pl3544.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-99-k1pl3547.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-100-k3pl6116.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-101-k3pl6122.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-103-k3pl6139.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-104-k3pl6162.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-105-k3pl6183.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-106-k1pl3560.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-107-k1pl3570.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-108-k1pl3573.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-109-k1pl3577.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-110-k1pl3582.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-111-k1pl3597.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-112-k1pl3603.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-113-k1pl3612.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-1-k3pl5470.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-4-k1pl3310.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-3-k3pl5478.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-7-k1pl3318.jpg


POPULAIR

Het recht op gelijke behandeling is wettelijk vastgelegd en er is breed draagvlak voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt en het recht om te zijn wie je wilt zijn en mét wie je wilt zijn. 'We hebben in Nederland de afgelopen decennia veel stappen de goede richting opgezet. Gelijkheid is in theorie en wettelijk goed geregeld, maar de praktijk is helaas weerbarstiger,' aldus minister van emancipatie Ingrid van Engelshoven. Daarom kondigt de minister stappen aan gericht op meer gelijkheid op de arbeidsmarkt, meer sociale veiligheid en acceptatie en meer genderdiversiteit en gelijke behandeling.

Politieke betrokkenheid heeft voortdurend aandacht en onderhoud nodig!
Tijdens deze netwerkbijeenkomst gaan we met ervaren politica’s en aanstormende talenten in gesprek over hoe we het tij kunnen keren. Heeft het gebrek aan vrouwen in de politiek te maken met een bepaalde cultuur? Hoe bereiken we een cultuuromslag die ‘watervrees’ wegneemt. Welke tips geven deze politica’s aan vrouwen die hun (politieke) positie willen versterken? 

FAM! Is een maatschappelijke organisatie die zich beweegt op het terrein van leefbaarheid en actief burgerschap, van emancipatie, empowerment, diversiteit en (arbeids- sociaal maatschappelijke en politieke) participatie. Kernwoorden zijn verbinden, doorbreken en vernieuwen.  Voor het bestuur met de nieuwe voorzitter zal de komende periode de nadruk liggen op visieontwikkeling en implementatie: hoe blijf je als FAM! relevant in de huidige samenleving? Hoe geven we vorm aan onze belangrijkste thema’s? 

Op woensdag 14 maart zijn 10 vrouwelijke kandidaten op de kieslijsten van Roermond met elkaar in gesprek gegaan over politieke thema’s die ook vrouwen aangaan. Het debat werd geopend met een interview met burgemeester Rianne Donders die als voorzitter leiding geeft aan een wel bijzonder samengestelde college bestaande uit 4 vrouwen en 3 mannen; een unicum in Limburg.

 

Lees hier onze nieuwsbrief van mrt 2018

Op internationale vrouwendag staan we wereldwijd stil bij de lange weg die vrouwen hebben afgelegd naar gelijke kansen voor mannen en vrouwen. We vieren dat gelijkberechtiging van vrouwen in de wet is vastgelegd. We kennen het actief vrouwenkiesrecht (vanaf 1919), de handelingsbekwaamheid van vrouwen (vanaf 1957). In 1980 werd in de wet vastgesteld dat er geen onderscheid gemaakt mag worden in werk, arbeidsvoorwaarden, onderwijs en sociale zekerheid. Vanuit deze basis hebben we een wereld te winnen en kunnen wij bergen verzetten.

Op 6 februari vond het vervolgoverleg over Neet-jongeren plaats in het Gemeentehuis van Roermond. Dit overleg werd geïnitieerd door COS Limburg en Jeugdwerk Limburg als vervolgstap op de werkconferentie Maatschappelijke Organisaties overbruggen de kloof van 7 dec 2017.  Bart Pastoor maakte een mooi fotoverslag van deze bijeenkomst. 

De kracht van allianties: SAMEN!

FAM! heeft mede het Taalakkoord Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren ondertekend. Met de ondertekening van het Taalakkoord zeggen de verschillende samenwerkingspartners toe om meer laaggeletterden te bereiken en de basisvaardigheden zoals Lezen, Schrijven, rekenen en digitale vaardigheden, van de inwoners van deze gemeenten te verbeteren.

Modern burgerschap en de mantelzorger

TWEETS

CONTACT
Ons bezoek- en postadres is:
Minderbroederssingel 44
6041 KK Roermond

Tel: 0475-332491
Mail: info@famnetwerk.nl

GEOPEND
Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur.
Op woensdagen en ná 13.00 op de andere dagen, zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur.