KENNISCENTRUM VROUWENZAKEN VOOR ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID, GELIJKWAARDIGHEID EN VEILIGHEID.
Slide background
POLITICA'S IN GESPREK OVER ROERMONDSE ZAKEN

Op woensdag 14 maart zijn 10 vrouwelijke kandidaten op de kieslijsten van Roermond met elkaar in gesprek gegaan over politieke thema’s die ook vrouwen aangaan. Het debat werd geopend met een interview met burgemeester Rianne Donders die als voorzitter leiding geeft aan een wel bijzonder samengestelde college bestaande uit 4 vrouwen en 3 mannen; een unicum in Limburg.

 

Burgemeester Donders verwoordde de meerwaarde van meer vrouwen in de politiek als volgt: ‘Vrouwen zorgen voor een ander verloop van de vergadering. Meer gericht op de mens. Ze zijn meer op zoek naar verbinding en samenwerking’. Zij sprak de intentie uit om de komende jaren meer initiatieven te ontplooien om vrouwen te stimuleren om politiek actief te worden: ‘Politiek is hard werken en kunnen incasseren maar politiek kan ook leuk zijn. De organisatie van een dergelijke bijeenkomst zoals vandaag helpt er zeker bij!’

Vervolgens werd in duo’s stellingen besproken die onder andere als thema hadden ‘het huidig armoedebeleid en wat er nog nodig is’. De kandidaten kwamen met voorstellen zoals veel meer inzetten op preventief beleid en bijhorende acties. Maar ook ‘de overheid moet vooral de afstand verkleinen tussen beleid en werkelijkheid door de wijk in te gaan en haar oor te luister leggen’.

De 2e stelling ging over de winkelleegstand in de binnenstad en wat als prioriteit aangepakt moet worden; de kandidaten brachten oplossingen naar voren als in gesprek gaan met niet alleen ondernemers maar breng alle stakeholders bij elkaar zoals woningcorporaties, vastgoedeigenaars, ondernemers en bewoners van de binnenstad. Wellicht dat men elkaar kan inspireren tot creatieve oplossingen. Het voorstel om gemeentelijke kredieten te verstrekken aan startende ondernemers verdween al gauw in de prullenbak.

Stelling 3 ging over de knelpunten die mannen en vouwen tegenkomen bij de combinatie van werk en (mantel)zorg. Zo werd er gerefereerd aan de meerwaarde van de pilot Integraal Kindcentrum  waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Over verhogen en verlagen van toeslagen ( niet des gemeente) maar vooral over het stimuleren van de economische zelfstandigheid van vrouwen.

Stelling 4 ging over ‘Veiligheid boven Privacy’. In hoeverre bieden camera’s schijnveiligheid? Moeten we niet terug naar de sociale controle van de buurt?

In de laatste stelling kwam de door velen ervaren disbalans naar voren tussen de economische aandacht voor het Designer Outlet en de binnenstad en de vergeten wijken. De kandidaten vragen zich bij deze stelling af of er sprake is van ‘echte temperatuur of gevoelstemperatuur’, beleving dus. Een grootschalige behoefteonderzoek zou dit naar boven kunnen brengen. Allen konden zich vinden in de pleidooi voor gemengde wijken gericht op oud en jong en van verschillende afkomst en inkomen. Op deze wijze kan men elkaar aanvullen en veel voor elkaar betekenen.

Een mooie bijeenkomst met een mooie opkomst van kandidaten en publiek, georganiseerd door Maximina, het Historiehuis en FAM!

Vrouwen realiseren zich vaak niet dat hun inzet in de politiek het verschil kan maken. FAM! organiseert om die reden al jaren politieke netwerkbijeenkomsten waar vrouwen andere vrouwen kunnen inspireren en versterken; ook wanneer het politieke veld moeilijk wordt.

Tijdens het debat zijn er opnames gemaakt door RTV Roermond. Helaas is door een technische storing de kwaliteit niet optimaal.

Opname 1 volgt nog

Klik hier voor de 2e opname
Klik hier voor de 3e opname
Klik hier voor de 4e opname
Klik hier voor de 5e opname
Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-12-k1pl3326.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-10-k1pl3319.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-14-k3pl5524.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-15-k3pl5526.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-16-k1pl3330.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-21-k3pl5564.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-22-k1pl3355.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-23-k1pl3358.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-24-k1pl3368.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-26-k3pl5593.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-28-k3pl5621.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-30-k3pl5636.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-31-k1pl3390.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-34-k3pl5644.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-35-k3pl5647.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-37-k3pl5656.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-38-k3pl5660.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-39-k3pl5673.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-40-k3pl5713.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-42-k3pl5746.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-43-k1pl3396.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-44-k3pl5747.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-46-k3pl5781.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-47-k3pl5793.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-48-k3pl5803.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-49-k1pl3406.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-50-k1pl3411.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-51-k3pl5818.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-52-k3pl5834.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-53-k3pl5843.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-54-k3pl5848.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-56-k1pl3429.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-57-k3pl5873.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-58-k1pl3431.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-59-k3pl5885.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-61-k3pl5902.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-62-k3pl5927.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-64-k1pl3443.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-68-k3pl5941.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-69-k1pl3460.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-70-k1pl3479.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-71-k1pl3481.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-72-k1pl3482.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-73-k1pl3487.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-74-k1pl3491.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-75-k1pl3498.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-76-k1pl3502.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-77-k3pl5953.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-81-k1pl3505.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-78-k3pl5960.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-82-k3pl5993.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-83-k1pl3516.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-84-k1pl3519.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-85-k3pl5998.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-86-k3pl6005.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-87-k3pl6008.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-88-k1pl3520.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-89-k1pl3525.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-93-k3pl6049.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-94-k3pl6059.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-95-k3pl6063.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-96-k3pl6083.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-97-k1pl3531.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-98-k1pl3544.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-99-k1pl3547.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-100-k3pl6116.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-101-k3pl6122.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-103-k3pl6139.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-104-k3pl6162.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-105-k3pl6183.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-106-k1pl3560.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-107-k1pl3570.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-108-k1pl3573.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-109-k1pl3577.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-110-k1pl3582.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-111-k1pl3597.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-112-k1pl3603.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-113-k1pl3612.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-1-k3pl5470.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-4-k1pl3310.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-3-k3pl5478.jpg Debat 14 maart 2018 / meer-vrouwen-in-de-politiek-7-k1pl3318.jpg


POPULAIR

'Politiek gaat ook over jou!' op woensdag 13 mrt 2019 in het Arcus College #Heerlen. Noteer alvast de datum! Met speeddates workshops en nog veel meer. #MeerJongerenindePolitiek

 

Lees hier onze nieuwsbrief van juli 2018

Zaterdag 30 juni vond alweer de 2e kweekvijverbijeenkomst plaats. Met een inspirerende bijdrage van Marianne Smitsmans en een impactvolle workshop met Ilona Eichhorn. Ook bijzonder dankzij de warme belangstelling en enthousiasme van de ambitieuze deelnemers. Sleutelwoord is niet alleen kennis opdoen maar ook kennis delen. Politiek, wij komen eraan! #MVIP #MEERVROUWENINDEPOLITIEK

De economie van Limburg bloeit en zorgt voor steeds meer werkgelegenheid; een verwachte groei van maar liefst 20.000 banen in de komende 2 jaar. Desondanks is het onbenut arbeidspotentieel nog fors. De Provincie wil een arbeidsmarkt in Limburg, waarin iedereen meedoet en werkt naar eigen vermogen. Werk draagt bij aan geluk en gezondheid van mensen. Daarnaast is iedereen hard nodig om de economie te laten bloeien, zodat we onze welvaart behouden.

Op uitnodiging van de Provincie Limburg kwamen onlangs maatschappelijke organisaties en de #Regenbooggemeenten bijeen om met elkaar verdieping te geven aan 'Diversity Valley'. Welke nieuwe samenwerkingen zijn mogelijk en wat kan een ieder hieraan bijdragen. Met het aannemen van de Motie Limburg Regenboogprovincie, wil de Provincie uitdragen dat alle (Lim)burgers gezien en gewaardeerd worden. 

Op weg naar mantelzorgvriendelijk werkgeverschap een win-win situatie

TWEETS

CONTACT
Ons bezoek- en postadres is:
Minderbroederssingel 44
6041 KK Roermond

Tel: 0475-332491
Mail: info@famnetwerk.nl

GEOPEND
Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur.
Op woensdagen en ná 13.00 op de andere dagen, zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur.