KENNISCENTRUM VROUWENZAKEN VOOR ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID, GELIJKWAARDIGHEID EN VEILIGHEID.
Slide background
De Nieuwe Toekomst start nu ook in Roermond

Het project ‘De Nieuwe Toekomst’ richt zich op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. De Nederlandse Vrouwen Raad voert het project uit samen met de Federatie Opvang. In Limburg heeft FAM! de uitrol en coördinatie van het project op zich genomen.

Op woensdagmiddag 17 juni worden de eerste certificaten uitgereikt aan de vrouwen die deel hebben genomen aan de training De Nieuwe Toekomst in Maastricht.

De training die 10 volle dagen omvat, verspreid over 2 tot 3 maanden, wordt nu in Maastricht voor de deelneemsters afgerond met een certificaat. Halverwege de training zijn zij ieder gekoppeld aan een persoonlijke coach die hen in een periode van ca. 9 maanden begeleidt bij de uitvoering van het persoonlijk actieplan dat zij in de training hebben gemaakt. Einddoel van het project is economische zelfstandigheid.

Coaches gezocht

FAM! start op korte termijn met een traject in Roermond. Zoals Hilde Winters, projectcoördinator De Nieuwe Toekomst in Limburg, vol overtuiging zegt: ‘Dit traject heeft zo’n duidelijk meerwaarde voor de vrouwen vanwege de persoonlijke coach die hen begeleidt om hun doelen te behalen. Daarnaast maken de kracht van verbinding, de afstemming en samenwerking met de hulpverlening en maatschappelijke organisaties dit traject uniek’.

De (vrijwillige) coach blijft maximaal 9 maanden actief voor de coachee. Steun zoeken bij iemand die op een positieve manier kan helpen, is onderdeel van het leerpro­ces en blijft ook na het project van belang. De komende maanden zet FAM! haar netwerk in om die coaches te vin­den die de vrouwen kunnen helpen daadwerkelijk stappen te zetten in de richting van opleiding en werk. 

Voor informatie: neem contact op met Hilde Winters dnt-info@famnetwerk.nl 0636145620
POPULAIR

'Politiek gaat ook over jou!' op woensdag 13 mrt 2019 in het Arcus College #Heerlen. Noteer alvast de datum! Met speeddates workshops en nog veel meer. #MeerJongerenindePolitiek

 

Lees hier onze nieuwsbrief van juli 2018

Zaterdag 30 juni vond alweer de 2e kweekvijverbijeenkomst plaats. Met een inspirerende bijdrage van Marianne Smitsmans en een impactvolle workshop met Ilona Eichhorn. Ook bijzonder dankzij de warme belangstelling en enthousiasme van de ambitieuze deelnemers. Sleutelwoord is niet alleen kennis opdoen maar ook kennis delen. Politiek, wij komen eraan! #MVIP #MEERVROUWENINDEPOLITIEK

De economie van Limburg bloeit en zorgt voor steeds meer werkgelegenheid; een verwachte groei van maar liefst 20.000 banen in de komende 2 jaar. Desondanks is het onbenut arbeidspotentieel nog fors. De Provincie wil een arbeidsmarkt in Limburg, waarin iedereen meedoet en werkt naar eigen vermogen. Werk draagt bij aan geluk en gezondheid van mensen. Daarnaast is iedereen hard nodig om de economie te laten bloeien, zodat we onze welvaart behouden.

Op uitnodiging van de Provincie Limburg kwamen onlangs maatschappelijke organisaties en de #Regenbooggemeenten bijeen om met elkaar verdieping te geven aan 'Diversity Valley'. Welke nieuwe samenwerkingen zijn mogelijk en wat kan een ieder hieraan bijdragen. Met het aannemen van de Motie Limburg Regenboogprovincie, wil de Provincie uitdragen dat alle (Lim)burgers gezien en gewaardeerd worden. 

FEMtalks worden georganiseerd in het kader van de Alliantie Samen werkt het!; een samenwerkingsverband van WOMEN Inc., Movisie, WO=MEN, Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de Nederlandse Vrouwen Raad. De derde FEMTalks die de NVR i.s.m. FAM! Netwerk in het kader van deze alliantie zal begeleiden gaat plaatsvinden in het komende najaar in Limburg . Meer informatie volgt!

Op weg naar mantelzorgvriendelijk werkgeverschap een win-win situatie

TWEETS

CONTACT
Ons bezoek- en postadres is:
Minderbroederssingel 44
6041 KK Roermond

Tel: 0475-332491
Mail: info@famnetwerk.nl

GEOPEND
Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur.
Op woensdagen en ná 13.00 op de andere dagen, zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur.