KENNISCENTRUM VROUWENZAKEN VOOR ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID, GELIJKWAARDIGHEID EN VEILIGHEID.
Slide background
De Nieuwe Toekomst start nu ook in Roermond

Het project ‘De Nieuwe Toekomst’ richt zich op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. De Nederlandse Vrouwen Raad voert het project uit samen met de Federatie Opvang. In Limburg heeft FAM! de uitrol en coördinatie van het project op zich genomen.

Op woensdagmiddag 17 juni worden de eerste certificaten uitgereikt aan de vrouwen die deel hebben genomen aan de training De Nieuwe Toekomst in Maastricht.

De training die 10 volle dagen omvat, verspreid over 2 tot 3 maanden, wordt nu in Maastricht voor de deelneemsters afgerond met een certificaat. Halverwege de training zijn zij ieder gekoppeld aan een persoonlijke coach die hen in een periode van ca. 9 maanden begeleidt bij de uitvoering van het persoonlijk actieplan dat zij in de training hebben gemaakt. Einddoel van het project is economische zelfstandigheid.

Coaches gezocht

FAM! start op korte termijn met een traject in Roermond. Zoals Hilde Winters, projectcoördinator De Nieuwe Toekomst in Limburg, vol overtuiging zegt: ‘Dit traject heeft zo’n duidelijk meerwaarde voor de vrouwen vanwege de persoonlijke coach die hen begeleidt om hun doelen te behalen. Daarnaast maken de kracht van verbinding, de afstemming en samenwerking met de hulpverlening en maatschappelijke organisaties dit traject uniek’.

De (vrijwillige) coach blijft maximaal 9 maanden actief voor de coachee. Steun zoeken bij iemand die op een positieve manier kan helpen, is onderdeel van het leerpro­ces en blijft ook na het project van belang. De komende maanden zet FAM! haar netwerk in om die coaches te vin­den die de vrouwen kunnen helpen daadwerkelijk stappen te zetten in de richting van opleiding en werk. 

Voor informatie: neem contact op met Hilde Winters dnt-info@famnetwerk.nl 0636145620
POPULAIR

Ook volgend jaar starten we weer met een nieuwe Kweekvijvertraject. Voor informatie neem contact op via info@famnetwerk.nl

Klik hier voor informatie over het huidige traject

Op donderdag 29 nov a.s. om 17.00 uur in het stadhuis van Roermond organiseren we de netwerkbijeenkomst DIVERSITEIT IN POLITIEK = DIVERSITEIT IN BESLUITVORMING.

 

‘De wettelijke barrières zijn voor een groot deel geslecht. Het gaat nu veel meer om de culturele achtergrond van man-vrouwverschillen. Maar cultuur is taaier dan wetten,’ zegt Carla Verweerden, per 5 september 2018 de nieuwe voorzitter van FAM! Ze vindt het een eer om boegbeeld van deze organisatie te worden.

'Spreken is zilver, zwijgen is goud. Maar niet als het om universele waarden gaat. Niet als het gaat om positie nemen tegen antisemitisme. Tegen xenofobie. Tegen racisme. De stem van redelijkheid, respect en tolerantie zal altijd als tegengeluid moeten worden gehoord. Wij mogen het niet onweersproken laten. Stilte is dan levensgevaarlijk!'

Klik hier voor het hele interview

Lees hier onze nieuwsbrief van juli 2018

'Politiek gaat ook over jou!' op woensdag 13 mrt 2019 in het Arcus College #Heerlen. Noteer alvast de datum! Met speeddates workshops en nog veel meer. #MeerJongerenindePolitiek

 

Van de door FAM! georganiseerde congressen met het thema 'Mantelzorg' verschenen diverse e-magazines met informatie en aanbevelingen.

TWEETS

CONTACT
Ons bezoek- en postadres is:
Minderbroederssingel 44
6041 KK Roermond

Tel: 0475-332491
Mail: info@famnetwerk.nl

GEOPEND
Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur.
Op woensdagen en ná 13.00 op de andere dagen, zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur.