KENNISCENTRUM VROUWENZAKEN VOOR ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID, GELIJKWAARDIGHEID EN VEILIGHEID.
Slide background
De Nieuwe Toekomst start nu ook in Roermond

Het project ‘De Nieuwe Toekomst’ richt zich op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. De Nederlandse Vrouwen Raad voert het project uit samen met de Federatie Opvang. In Limburg heeft FAM! de uitrol en coördinatie van het project op zich genomen.

Op woensdagmiddag 17 juni worden de eerste certificaten uitgereikt aan de vrouwen die deel hebben genomen aan de training De Nieuwe Toekomst in Maastricht.

De training die 10 volle dagen omvat, verspreid over 2 tot 3 maanden, wordt nu in Maastricht voor de deelneemsters afgerond met een certificaat. Halverwege de training zijn zij ieder gekoppeld aan een persoonlijke coach die hen in een periode van ca. 9 maanden begeleidt bij de uitvoering van het persoonlijk actieplan dat zij in de training hebben gemaakt. Einddoel van het project is economische zelfstandigheid.

Coaches gezocht

FAM! start op korte termijn met een traject in Roermond. Zoals Hilde Winters, projectcoördinator De Nieuwe Toekomst in Limburg, vol overtuiging zegt: ‘Dit traject heeft zo’n duidelijk meerwaarde voor de vrouwen vanwege de persoonlijke coach die hen begeleidt om hun doelen te behalen. Daarnaast maken de kracht van verbinding, de afstemming en samenwerking met de hulpverlening en maatschappelijke organisaties dit traject uniek’.

De (vrijwillige) coach blijft maximaal 9 maanden actief voor de coachee. Steun zoeken bij iemand die op een positieve manier kan helpen, is onderdeel van het leerpro­ces en blijft ook na het project van belang. De komende maanden zet FAM! haar netwerk in om die coaches te vin­den die de vrouwen kunnen helpen daadwerkelijk stappen te zetten in de richting van opleiding en werk. 

Voor informatie: neem contact op met Hilde Winters dnt-info@famnetwerk.nl 0636145620
POPULAIR

In aanloop naar de jaarlijkse prinsjesdag organiseert de Nederlandse VrouwenRaad de inmiddels traditionele #prinsessendag. Over de gangbare kleine deeltijdbaan en machtsverhouding m/v die mede ten grondslag ligt aan #MeToo.

Wat laaggeletterdheid betekent voor deelname in het gewone leven konden de aanwezigen zich vanavond niet voorstellen. Over schaamte door taalambassadeur Jeroen; over samenwerking en het delen van kennis en expertise door wethouder Ferdinand Pleyte.

Tijdens de derde kweekvijverbijeenkomst deelde Carla Brugman haar ervaringen als provinciaal statenlid over controlerende en kaderstellende taak Provinciale Staten en belang van deze bestuurslaag. Vervolgens wist Heidy Amory aandacht van de deelnemers te pakken door in te gaan op belang strategisch inzetten social media in de politiek. Politiek wij komen eraan! #MVIP #MeerVrouwenindePolitiek

Laaggeletterdheid Wat kunnen wijk- en dorpsraden betekenen?
Deze informatieavond is vooral bedoeld voor bewonersorganisaties & wijk- en zorgteams. Sprekers geven uitleg over laaggeletterdheid en delen ervaringen en mooie initiatieven uit de praktijk.

'Politiek gaat ook over jou!' op woensdag 13 mrt 2019 in het Arcus College #Heerlen. Noteer alvast de datum! Met speeddates workshops en nog veel meer. #MeerJongerenindePolitiek

 

Lees hier onze nieuwsbrief van juli 2018

De economie van Limburg bloeit en zorgt voor steeds meer werkgelegenheid; een verwachte groei van maar liefst 20.000 banen in de komende 2 jaar. Desondanks is het onbenut arbeidspotentieel nog fors. De Provincie wil een arbeidsmarkt in Limburg, waarin iedereen meedoet en werkt naar eigen vermogen. Werk draagt bij aan geluk en gezondheid van mensen. Daarnaast is iedereen hard nodig om de economie te laten bloeien, zodat we onze welvaart behouden.

Op uitnodiging van de Provincie Limburg kwamen onlangs maatschappelijke organisaties en de #Regenbooggemeenten bijeen om met elkaar verdieping te geven aan 'Diversity Valley'. Welke nieuwe samenwerkingen zijn mogelijk en wat kan een ieder hieraan bijdragen. Met het aannemen van de Motie Limburg Regenboogprovincie, wil de Provincie uitdragen dat alle (Lim)burgers gezien en gewaardeerd worden. 

Van de door FAM! georganiseerde congressen met het thema 'Mantelzorg' verschenen diverse e-magazines met informatie en aanbevelingen.

TWEETS

CONTACT
Ons bezoek- en postadres is:
Minderbroederssingel 44
6041 KK Roermond

Tel: 0475-332491
Mail: info@famnetwerk.nl

GEOPEND
Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur.
Op woensdagen en ná 13.00 op de andere dagen, zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur.