KENNISCENTRUM VROUWENZAKEN VOOR ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID, GELIJKWAARDIGHEID EN VEILIGHEID.
Slide background
Bijeenkomst over laaggeletterdheid in Roermond
Donderdag, 6 September 2018 om 19:00u

Laaggeletterdheid Wat kunnen wijk- en dorpsraden betekenen?
Deze informatieavond is vooral bedoeld voor bewonersorganisaties & wijk- en zorgteams. Sprekers geven uitleg over laaggeletterdheid en delen ervaringen en mooie initiatieven uit de praktijk.
Hoe is het om laaggeletterd te zijn?
In Roermond is meer dan 16% van de beroepsbevolking laaggeletterd en heeft ongeveer 1 op de 5 ouderen moeite met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.

Laaggeletterden hebben zoveel moeite met lezen en schrijven dat ze niet goed aan het dagelijks leven kunnen deelnemen; ze hebben moeite met het begrijpen van (digitale) informatie over zorg, met het invullen van formulieren. Laaggeletterden bevinden zich vaker in een armoedesituatie en zijn vaker werkeloos.

Wat willen en kunnen we samen betekenen?
Gemeenten hebben de regie in de aanpak van wijkgerichte projecten waarbij samenwerking met lokale organisaties voorop staat. Ook dorps- en wijkraden, die immers heel dicht bij de inwoners staan, kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Klik hier voor de uitnodigingPOPULAIR

Ook volgend jaar starten we weer met een nieuwe Kweekvijvertraject. Voor informatie neem contact op via info@famnetwerk.nl

Klik hier voor informatie over het huidige traject

Op donderdag 29 nov a.s. om 17.00 uur in het stadhuis van Roermond organiseren we de netwerkbijeenkomst DIVERSITEIT IN POLITIEK = DIVERSITEIT IN BESLUITVORMING.

 

‘De wettelijke barrières zijn voor een groot deel geslecht. Het gaat nu veel meer om de culturele achtergrond van man-vrouwverschillen. Maar cultuur is taaier dan wetten,’ zegt Carla Verweerden, per 5 september 2018 de nieuwe voorzitter van FAM! Ze vindt het een eer om boegbeeld van deze organisatie te worden.

'Spreken is zilver, zwijgen is goud. Maar niet als het om universele waarden gaat. Niet als het gaat om positie nemen tegen antisemitisme. Tegen xenofobie. Tegen racisme. De stem van redelijkheid, respect en tolerantie zal altijd als tegengeluid moeten worden gehoord. Wij mogen het niet onweersproken laten. Stilte is dan levensgevaarlijk!'

Klik hier voor het hele interview

Lees hier onze nieuwsbrief van juli 2018

'Politiek gaat ook over jou!' op woensdag 13 mrt 2019 in het Arcus College #Heerlen. Noteer alvast de datum! Met speeddates workshops en nog veel meer. #MeerJongerenindePolitiek

 

Van de door FAM! georganiseerde congressen met het thema 'Mantelzorg' verschenen diverse e-magazines met informatie en aanbevelingen.

TWEETS

CONTACT
Ons bezoek- en postadres is:
Minderbroederssingel 44
6041 KK Roermond

Tel: 0475-332491
Mail: info@famnetwerk.nl

GEOPEND
Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur.
Op woensdagen en ná 13.00 op de andere dagen, zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur.